Landgangen på Kalø

Intro

Det har været en stratetisk fordel, at skibe kun har kunnet lægge til bag slottet, så enhver der er kommet sejlende til landgangsbroen, har været under skarp kontrol fra borgen.

Borgen på Kalø er anlagt isoleret og strategisk på toppen af en naturlig ø, hvorfra der er en fantastisk udsigt over Kalø Vig og Århus-bugten og det omliggende landskab. Havet beskytter borgen til alle andre sider. Egens Vig indenfor det store stenrev Rønsten, som strækker sig ud sydøst for borgen, danner en fantastisk velbeskyttet naturhavn, som også blev benyttet dengang. Sejlads omkring borgen har altid krævet et stort lokalkendskab, da der kun findes to smalle passager gennem stenrevet, hvoraf den nærmest Kalø er indtil 11 m dyb.