Landevejen på diget mellem Højer og Rudbøl


Hertug Hans' dige mellem Rudbøl og Højer

Intro

Landevejen, som løber på Danmarks ældste havdige, var tidligere brolagt med hollandske klinker.

Landevejen mellem Højer og Rudbøl løber på et havdige fra 1556, det første, der blev anlagt i den nuværende Danmark. Vejen har tidligere været brolagt med hårdt brændte hollandske klinker.

Mod øst ligger Højer Kog, som blev inddiget ved digebyggeriet. Det er præget af det middelalderlige marksystem og inddelt i et noget uregelmæssigt system efter forløbet af de gamle render i marsken. Her findes også både bebyggede og ubebyggede værfter. Mod vest ligger Rudbøl Kog, som inddigedes i 1715, og som har et mere regelmæssigt marksystem. Undervejs ses pumpestationer, opført i forbindelse med hele Tøndermarskens afvanding i 1920’erne. De pumper om vinteren vandet fra kanaler og grøfter op i Vidåen, som ved afvandingen blev omgivet af ådiger.

Byen Rudbøl stammer fra 1400-tallet og er opført på nogle naturlige, men udvidede, forhøjninger i marsken. Grænsen mellem Tyskland og Danmark løber ned langs midten af gaden.

Kulturarvsstyrelsen - Ved Gaden