Lammehøj i Varpelev


Lammehøj, maj 2012


Lammehøj set fra Varpelev by


Udsigts- og tænkebænk ve Lammehøj


Lammehøj, maj 2012

Intro

Lammehøj i Varpelev er henrettelsesplads for ungkarl Jens Hansen fra Varpelev.

Den 5. juni 1852 deltog Jens Hansen sammen med mange unge bønderkarle i høstbal på Krogbækgård i Varpelev. Sent på natten gik Jens hjemad sammen med nogle andre bønderkarle og tjenestepiger deriblandt Ane Kirstine Jørgensdatter fra Tåstrup ved Hellested. Jens og Ane Kirstine fulgtes ad et stykke foran de andre. På et tidspunkt hørte de andre i gruppen nogen støj og højlydt tale bag gården Pilegård i Varpelev. Denne støj forsvandt dog ret hurtigt, hvorfor de fortsatte hjem. Der var imidlertid sket det, at Jens havde forsøgt at voldtage Ane Kirstine, som han var forelsket i. Hun gjorde modstand. Han kvalte og voldtog hende, hvorefter han efterlod liget i en dyb grøft.


Først efter 2 dages eftersøgning blev hun fundet gemt i et tæt krat ved vejen.


Jens Hansen, der var eneste dreng ud af en børneflok på 5, var født på en gård i Varpelev i 1833. Han var altså blot 19 år, da han forrettede ugerningen.


Efter bare 4 dages politiarbejde blev Jens Hansen arresteret og indsat i arresthuset i St. Heddinge. Under en efterfølgende kort politiafhøring erkendte han mordet.


Ved retssagen påberåbte han sig at have været fuld, hvilket dog ikke kunne bekræftes af andre. Han tilstod endvidere, at han 2 år tidligere havde forgrebet sig på en 10-årig pige fra Klippinge. Han havde givet hende et lift efter et besøg i Køge. I Strandskoven udenfor Køge voldtog han hende. Sagen blev aldrig anmeldt til øvrigheden, da pigens fader mente, at dette var nyttesløst.


Dommeren ved retten i St. Heddinge dømte Jens Hansen til døden ved halshugning. Denne skulle forrettes i hans fødesogn Varpelev.


Dommen blev straks anket til landsretten, som stadfæstede den. Dommen ankedes herefter til højesteret, som ligeledes stadfæstede den. Højesteret erklærede, at den dømtes hoved efter rettergangen skulle sættes på et stade. Sagen skulle nu forelægges kongen (Fr. VII) for en evt. benådning. Inden da skulle den dog igennem regeringen. Justitsministeren udtalte, at ifald kongen benådede Jens Hansen, skulle han idømmes kagstrygning (pisk med ni-halet "kat") samt tugthusarbejde på livstid.


Kongen stadfæstede dødsdommen dog med den undtagelse, at den henrettedes hoved ikke skulle sættes på en stage.


Kl. 05.00 om morgenen den 27. juli 1853 bliver Jens Hansen afhentet i sin celle i St. Heddinge arresthus. Ledsaget af 2 fængselsbetjente bliver han i hestevogn kørt til henrettelsespladsen, Lammehøj i Varpelev. Det fortælles, at da han kørte forbi Varpelev kirkegård, anmodede han om at måtte se sin allerede opgravede grav lige indenfor kirkemuren.


Henrettelsen skulle ske ved økse og blev udført af skarpretter P. Schmidt fra Vordingborg. Den anvendte økse vejede ca. 6,5 kg og havde et let buet blad på ca. 50 cm. Den sidste henrettelse i Danmark ved økse skete i 1892.


Efter at have udført sit arbejde fremsendte bøddelen til Stevns og Faxe herreds kontor i St. Heddinge en regning på i alt 45 Rdl. 4 Mk. 2 Sk. Der skal retfærdigvis tilføjes, at i dette beløb er indregnet befordring, levering af skafot samt 4 dages diæt på en nærliggende gård.


Til sammenligning med størrelsen af denne nota kan meddeles, at en gårdkarls årsløn udgjorde 8 Rdl.


Lammehøj er i dag en træbevokset mindre høj beliggende ca. 200 m ad en farbar og nogenlunde handicapvenlig sti fra Varpelev Bygade 17.


Ved højen er opstillet en "tænkebænk", hvorfra man kan nyde stilheden samt udsigten over en del af Tryggevælde Ådal. Ad stien, som løber langs Tryggevælde Å, kan man bevæge sig ind i ådalen. Ådalen byder på en unik flora og stort fugleliv.


På Ranestedet, Varpelev Bygade 9, som ligger få hundrede meter herfra, er ligeledes mulighed for at nyde sin medbragte kaffe el.a. Også herfra er en flot udsigt over ådalen.