Lammefjorden


Lammefjorden, tulipanmark. Den farvestrålende tulipandyrkningen på Lammefjorden ophørte omkring år 2005.


Pumpeniveauer. På Audobodæmningens indre skråning findes en plan over vandstanden gennem tiden


Statue, Zypthen-Adeler. I Fårevejle Stationsby står denne statue af lensbaron Zypthen-Adeler


Mindesten. Efter den sidste tørlægning i 1940'erne rejstes denne mindesten øst for Hagesholm


Den nye pumpestation. Ingeniørfirmaet Markersen & Søn stod for opførelsen af den nye pumpestation 1938-1940

Intro

Med en vanddybde på syv meter er Lammefjorden verdens dybeste inddæmning. Landvindingen af Lammefjordens 5630 hektar var en storstilet kulturteknisk bedrift, da den blev gennemført i årene 1872-1874. Initiativet udgik fra den driftige lensbaron Georg Frederik Zytphen-Adeler på Dragsholm...

Med en vanddybde på syv meter er Lammefjorden verdens dybeste inddæmning. Landvindingen af Lammefjordens 5630 hektar var en storstilet kulturteknisk bedrift, da den blev gennemført i årene 1872-1874. Initiativet udgik fra den driftige lensbaron Georg Frederik Zytphen-Adeler på Dragsholm. Der opstod et helt nyt bysamfund i Fårevejle på bunden af den udtørrede fjord, der blev til fremragende landbrugsjord. Samtidig blev trafikforbindelsen forbedret på afgørende vis mellem Odsherred og det øvrige Sjælland. Tørlægningen blev muliggjort af dæmningen mellem Audebo og Gundestrup i 1874, men selve udtørringen var først tilendebragt i 1943. ''Tysk kapital i Lammefjorden'' Til trods for at Lammefjords-projektet bidrog med næsten 6000 hektar nyt land til det stærkt amputerede Danmark efter nederlaget i 1864, måtte initiativtagerne rejse helt til Hamborg for at skaffe kapital. Projektet havde været under opsejling siden 1852, men gik først i gang i 1872 med tysk kapital og tysksprogede vedtægter. Hverken den danske stat eller bankverden ville investere i nyt land til erstatning for det tabte Sønderjylland. Først langt senere opfandt eftertiden den nationalromantiske myte om ”hvad udad tabes, skal indad vindes” som slagord for landvindingen. Selve mottoet stammer fra digteren H.P. Holst, og anledningen var den store Industri- og Kunstudstilling i København i sommeren 1872.