Laksetrappen og Albæk Mose

Intro

I årene 1962-69 blev 4.000 hektar eng og rørsump i Skjern Å-dalens nederste del afvandet. I forbindelse hermed blev åens længde gjort betydeligt kortere, hvorfor faldet blev større.

For ikke at ændre væsentligt på åens materialeføring var det nødvendigt at lave et kunstigt styrt i Albæk. Det er gjort passabelt for fisk og specielt laks, så disse kan komme op til gydepladserne. Alligevel er laksefiskeriet gået kraftigt tilbage, da mange gydepladser forsvandt under afvandingen. For at ophjælpe laksebestanden er der derfor i perioder udsat lakseyngel. Den særlige Skjern Å-laksestamme har formodentlig levet i åsystemet i ca. 10.000 år og har altid været en vigtig ressource for den befolkning, der levede langs åen. Tæt ved Laksetrapperne ligger Albæk Mose, der blev fredet kort efter at afvandingen af Skjern Ådalen var afsluttet. Området består af mose med gamle tørvegrave, dels af tør hede ovenfor. Her ligger bopladser frajæger- og bondestenalderen. På sommeraftener er der ved Albæk Mose chance for at iagttage rådyr samt dobbeltbekkasin og mange forskellige småfugle.

''Publiceret''