Lakolk

Intro

Oprettelsen af badestedet Lakolk på Rømø i 1898 var ikke alene begyndelsen til turismen på Rømø, men i hele Nordslesvig.

Badestedet oprettedes af den omstridte og meget tysksindede pastor Jacobsen i Skærbæk som et led i den nationalpolitiske kamp omkring århundredskiftet, og det er baggrunden for den turbulens, der prægede Lakolk både finansielt og politisk indtil genforeningen.

Badegæsterne måtte dengang sejle fra Skærbæk til Rømø og videre med hestevogn til Lakolk. Badestedet åbnede den 15 juli 1898 med 2 blokhuse, en restaurant med 4 indlogeringsrum og hotellet Römerhof i Kongsmark. I foråret 1899 blev der bygget en ny stor restaurant kaldt Kaiserhalle samt 6 nye blokkhuse, et tehus og en pavillion på stranden. Dette år kom der 1104 gæster. I 1901 byggedes den sidste større bygning, et to etagers logihus kaldt Drachenburg, og samme år havde man det største antal gæster med 2072.

Økonomien havde siden begyndelsen i 1898 været dårlig og i vinteren 1903-4 blev foretagendet rekonstrueret med støtte fra den tyske stat, fordi badestedet udøvede en ”tysk indflydelse i området”. I 1908-9 var badet igen i store økonomiske vanskeligheder, men det lykkedes igen at drive det videre, men med blot 2-300 gæster om året i de følgende år gik forretningen meget dårligt.
Udbruddet af 1. verdenskrig i 1914 satte en stopper for alting og et forsøg på at gøre Lakolk til et sanatorium for krigens ofre i 1919-20 fejlede.

Efter genforeningen i 1920 blev blokhusene solgt til private ejere og så sent som 1929 genåbnede hotellet. Under besættelsen 1940-45 var der ingen forretning og først med rømødæmningens åbning i 1948 kom der igen gang i turistlivet på øen. I dag er der 10 hoteller, 3 campingpladser og 1500 sommerhuse samt omkring 1 million gæster på Rømø hvert år, men kun meget få rester af det oprindelige Lakolk står i dag tilbage.

Litteratur:
H.E.Sørensen, Lakolk 1898-1998