Laden på Vestermølle


Laden på Vestermølle set inde fra gården. Foto: Vestermølle Møllelaug.


Laden på Vestermølle set fra syd. Foto: Vestermølle Møllelaug.


Et gik op til den flotte tagkonstruktion i laden på Vestermølle. Foto: Vestermølle Møllelaug.

Intro

”Laden” er bygget i 1841 og er den ældste bygning på Vestermølle. Laden gik fri under den store brand i 1909. Mure og tag blev istandsat i 2009, mens det indre blev renoveret i 2012. Laden er i dag en multifunktionel bygning, der bruges til mange ting.

Laden blev bygget i 1841 i nyklassicistisk stil og er Vestermølles ældste bygning. Den er opført af proprietær Caspar Andersen. Man kan se initialer og årsstal på nordgavlen. Laden er en såkaldt ”kørelo”. Den er indrettet med en køregang samt ni sideloer. Laden er på mange måder et fornemt bygningsværk, og den præget af en fantastisk, bærende tømmerkonstruktion. Den er bygget af samme murermester, som blandt andet lavede laderne på den store hovedgård Herschendsgave. Bygningen har kampestensfundament og pilastre med kapitæler i empirestil. Murværket er flot med gulemursten og fuger, der er skrabede med fureske. Indvendigt er der en køre-del, hvor man kunne komme ind med en vogn og en opbevaringsdel til hø og korn. Tærskeværk blev sat op efter behov. Indkørsel med korn skete fra porten i syd. Laden gik fri ved den store brand i 1909, hvor møllehuset og den sammenbyggede stuehus blev fortæret af flammerne efter et lynnedslag. Ladens mure blev istandsat i 2009, og samtidig fik bygningen nyt tag. Det indre blev renoveret i 2012 efter ide af arkitekt Anna Mette Exner i samarbejde med arkitektfirmaet Frost Larsen. Det 300 kvadratmeter store, højloftede rum blev helårisoleret samt nyindrettet med henholdsvis køkken- og toiletafsnit. Gennem staldvinduer er der kig direkte ud på Skanderborg Sø. Laden er i dag en multifunktionel bygning, der bruges til møder, seminarer, udstillinger, koncerter og private fester.

Tekst: Vestermølle Møllelaug.


Vestermølle ligger ved østsiden af Skanderborg sø, ved vejen fra Skanderborg til Odder. Gennem mere end 500 år har der her været drevet et betydeligt landbrug med møllerivirksomhed. Her kom bønderne kørende for at få deres korn malet ved vandets kraft fra møllehjulet og siden en turbine.
Der lå flere vandmøller langs søen. Længere ind mod byen lå Skvæt Mølle og videre ud af vejen kom man til Røde Mølle, hvor jorden var rød af naturligt okker og jern i jorden. I middelalderen hørte Vestermølle sammen med disse to møller samt Gjesing- og Hede Mølle under Ring Klosters besiddelser. Vestermølle har været leverandør af mel til hoffet. I gamle optegnelser kan man se, at Frederik 2. har bestilt mel fra Vestermølle, når han regerede fra Skanderborg Slot i slutningen af 1500-tallet. Normalt malede møllerne fortrinsvis brødmel af rug. Men i 1587 gav kongen tilladelse til, at Vestermølle lavede sigtemel, så man ikke behøvede at drage helt til Århus efter denne fine vare.
Forskellige møllere fæstede møllen for kongen gennem årene. Da Skanderborg slot med besiddelser blev solgt i 1767 kom møllen på private hænder. I 1987 købte Skanderborg Kommune bygningerne og resten af jorden. Siden 2009 er Vestermølle blevet renoveret med hjælp fra private fonde, virksomheder og foreninger. Vestermølle er i dag ramme om værksteder samt forenings- og mødelokaler for en række folkelige foreninger. Kommunen har vederlagsfrit stillet Vestermølle til rådighed for foreningerne, foreløbig frem til 2036.

Tekst: Vestermølle Møllelaug.