Ladegårdsgade


Tunnelbygning i Ladegårdsgade


Ladegårdsgade.

Intro

Gaden var i 1600-tallet en markvej, der førte fra Vesterbro til Urbansgade. Ladegårdsgade er opkaldt efter Vestre Ladegård, der lå, hvor nu den gamle del af Aalborg Sygehus Nord ligger.

''Vestre Ladegård'' Hasseris Villaby, Kærby samt arealerne mellem Kastetvej, Vestre Fjordvej, Annebergvej og Svendsgade er arealer, der tidligere har tilhørt Vestre Ladegård. Ladegårdsgade blev forlænget den 14. november 1887 og opslugte hermed Stikvejen, der gik ud til jernbanen. I 1637 opførte Jens Bang fattighus i gaden, det eksisterede i forskellige skikkelser frem til 1900. I 1877 opførtes Aalborg Pigehjem i Ladegårdsgade. ''Ladegaardslemmerne'' Aalborg Kommune havde husvildeboliger i gaden og i 1948 ansøgte en beboer om at få gadens navn ændret til f.eks. Hospitalsgade, en af begrundelserne var at ”Navnet ”Ladegaardsgade minder uhyggeligt om Ladegaardslemmerne og dette er jo en mindre heldig benævnelse for Beboerne af denne Gade”*. Ansøgningen blev dog nægtet.

''Kilder til Ladegårdsgade'' Aalborg byrådsforhandlinger 185/87 AKF 2* Værnfelt Aalb. Hist., bd. 3 og 5