Ladbyskibet


Ladbyskibshøjen


Ladbyskibet


Ladbyskibet, model i 1:10


Hesterester i Ladbyskibet


Gravgods fra Ladbyskibet - guldbelagt bronze-samlestykke til hundeline. Rigt ornamenteret og med hundehoveder. Fundet var vigtigt mht. dateringen.

Intro

Ladbyskibet er Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Skibsgraven er tilmed den eneste i verden, som er bevaret præcis dér, hvor den blev fundet. www.vikingemuseetladby.dk

Ladbyskibet er Vikingemuseet Ladbys hovedattraktion. Det blev fundet i 1935 sammen med 11 andre grave indeholdende forskelligt gravgods, intet dog så fornemt og spændende som Ladbyskibets.

En stormandsgrav, som blev plyndret
Arkæologer har fastslået, at vikingeskibet omkring år 925 blev trukket op på land og den døde stormand, der må have været ejermanden, derpå gravlagt i det i en høj sammen med sine heste, hunde og andet kostbart gods.

Senere blev graven desværre plyndret. Udgraverne kunne nemt konstarere, at gravhøjen havde været åbnet langt tidligere - uvist præcis hvornår. Måske har en konkurrerende slægt demonstreret sit overherredømme ved denne skændige handling.


Af selve skibet er kun aftrykket samt enkelte trærester bevaret. Ikke desto mindre opfatter man klart skibets form; den markeres tilmed af de knap 2000 nagler og spiger.

Krigsskib og dødeskib
Knap 22 meter langt og næsten 3 meter bredt er skibet. Det er bygget til 30-32 roere og var forsynet med sejl. Før det blev gravskib, må skibet have været ideelt til angrebs- og forsvarsmanøvrer.

Forstavnen var udformet som et dragehoved med mankekrøller af jern, og agterstavnen var en krum drage hale. Om hvor prægtigt – eller frygtindgydende – et indtryk sådanne detaljer har gjort, kan man blandt andet læse om i den norrøne digtning.

Skibets meget velbevarede anker med tilhørende ankerkæde og rester af tovværk ligger i forstavnen. Ombord er desuden resterne af hestene og hundene, der ledsagede stormanden på hans sidste rejse.


Mest markant af gravgodset er nok heste- og hundeknoglerne i skibets forstavn. Der er i alt tale om 11 hesteskeletter. Én af hestene skiller sig ud, idet den som den eneste har sit seletøj. Hundeknoglerne lå under hestenes.

Mere end 600 fund i fundet
Der blev fundet over 600 genstande eller brudstykker af genstande i skibsgraven. Blandt de mest markante genstande er et sølvbæltespænde, stykker af en sølvtallerken, et bronzefad, beslag og et bronze-samlestykke til hundeline med forgyldning samt dele af den dødes fornemme klædedragt med blandt andet indsyede guldtråde.

Af andre genstande kan nævnes sporer og stigbøjler, en skjoldbule, en økse samt et bundt af 45 pilespidser.

Der har formentlig været flere våben i skibsgraven – sandsynligvis i det mindste et sværd, da et bæltespænde til netop et sværd er identificeret. De formodede øvrige våben må antages at være blevet fjernet eller ødelagt ved plyndring.

Endelig er det nok så tankevækkende, at den døde fik et brætspil med på sin sidste overfart.