Ladby TeglværkIntro

Syd for Ladby lå tidligere Ladby Teglværk, der blev oprettet o. 1850 og nedlagt i 1970. Det bestod af et stort bygningskompleks. Der blev gravet efter ler i umiddelbar nærhed af teglværket.

Ved landsbyen Ladby lå førhen to teglværk, Ladbygårds Teglværk (ca. 1880-1943) og Ladby Teglværk. Det ældste og længst eksisterende af de to teglværker var Ladby Teglværk, der fra gammel tid hørte under Herlufsholm Gods.

Teglværket blev oprettet omkring 1850 umiddelbart syd for landsbyen. Det bestod af et stort bygningskompleks med adskillige, tæt liggende bygninger. På selve værkets jorde var der et begrænset lerlag, og det var derfor de omliggende gårde, der leverede ler til produktionen.

Indtil 1871 bestod værket mandskab af 15 arbejdere fra Lippe-Detmold i Tyskland, men herefter blev værket udelukkende drevet af danske arbejdere.
I 1874 var der to ovne; en stor og en lille.

Produktionen blev afviklet i 1970 og året efter realiseredes teglværket, gården, beboelsen, husene og grundene.

Derer idag ingen synlige spor af teglværket, der dog kan ses på gamle kort.


Litteratur:

Landsbyen Ladbys historie, udgivet af Ladby Foredragsforening, 1975.