Ladby


Landsbyen Ladby.Tilhører Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Ladby er nævnt første gang 1324 i formen Ladby. forleddet er lath, som betyder ladeplads. Efterleddet er ’-by’, der betyder landsby.