Labyrinten


Labyrinten


Labyrinten


Labyrinten


Mellemgaden

Intro

Labyrinten er et bevaret stiparti, som før i tiden gik gennem det meste af Nordby.

Byens gadenet ligner nærmest en labyrint, som en fremmed let kan forvilde sig i.

I ældre tider var det dog endnu værre, da var nemlig hver anden have eller kålgård omgærdet med et tangdige, og i dette dige voksede bukketornen meget frodigt. På de steder, hvor man passede den med flittig klipning, kunne den få et ret pynteligt udseende - men blev dette forsømt, og tornen fik lov at vokse, som den ville, blev den ofte til stor gene for færdselen.

Desuden var det skik at anlægge gangstier tværs over sin egen eller naboens grund, og ikke alene denne, men store partier af byen blev begrænset af lange stier, med kun en god alens bredde (en alen svarer til 2 fod, eller ca. 63 cm)

Desuden havde de fleste huse deres egen gangsti, og for at være sikker på, at stien ikke blev spærret af ondsindede naboer, købte man for sig og sine efterkommere ret til afbenyttelse af stierne, og hvis huset lå således, (som mange huse den gang gjorde) at ingen vogn kunne køre hen til den, købte man ret til vej over naboens grund.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


Nogle steder er der endnu rester af små stier, som Labyrinten, rundt om i Nordby. Men langt de fleste er nedlagt og nu indlemmet i matriklerne omkring dem.