Løvenholm


Løvenholms østfløj blev opført I 1570’erne og sydfløjen i 1642-1643, mens herregården endnu gik under navnet Gjesingholm. De to hjørnetårne ligger ud til den omkringliggende voldgrav.


Løvenholm set fra nord

Intro

Løvenholm gik tidligere under navnet Gjesingholm, men da slægten Rantzau i 1674 oprettede grevskabet Løvenholm, fik herregården navn derefter. I dag ejes godset af Løvenholm Fonden, hvis hovedformål er at støtte uddannelse og forskning indenfor skov- og landbrug.

''Historien om Løvenholm'' Herregården Løvenholm hed oprindeligt Gjesingholm og nævnes første gang i 1445, hvor gården blev skødet til Essenbæk kloster. Efter Reformationen (1536) tilfaldt al klostergods kronen, som dermed også kom til at eje Gjesingholm. Gården blev imidlertid hurtigt skødet videre til den senere rigsmarsk Erik Banner, hvis slægt ejede Gjesingholm frem til 1609. Herefter blev Gjesingholm indlemmet i den holstenske adelsslægt Rantzaus enorme godsbesiddelser. I 1674 oprettede Ditlev Rantzau grevskabet Løvenholm, hvor Gjesingholm blev hovedsæde og derfor tog navn efter grevskabet og fremover blev kaldt Løvenholm. Christian Ditlev Rantzau arvede grevskabet efter sin far, men da han ophævede forlovelsen med en datter af Ulrik Frederik Gyldenløve og ikke kunne betale erstatningen på 30.000 specier, inddrog kongen grevskabet i 1700. Christian 4. (1588-1648) genoprettede efterfølgende grevskabet i 1732 og overdrog det til Frederik Christian Danneskiold-Samsøe. Frem til 1828, hvor Løvenholm blev overtaget af staten for skatterestancer, fortsatte det under betegnelsen ’grevskab’, på trods af at godsmængden gradvist var blevet reduceret. I 1929 blev Løvenholm erhvervet af hofjægermester Valdemar Uttental, som i 1947 oprettede Løvenholm Fonden til at forvalte sin arv. ''Markante ejere'' 1445-: Essenbæk Kloster 1536-1554: Erik Banner 1627-1663: Christian Rantzau 1732-1742: Frederik Christian Danneskiold-Samsøe 1929-1953: Valdemar Uttental Læs mere om Løvenholm på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/loevenholm danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I en af munkestenene, i den østre fløj af Løvenholms tofløjede anlæg, er indridset årstallet 1576, hvilket er med til at datere denne fløj til 1570’erne og Anders Eriksen Banner. Østfløjen er bygget i røde munkesten på en sokkel af tilhuggede kampesten og står i to stokværk med underliggende kældre. Fløjen prydes med et rundt hjørnetårn mod nordøst. Den sydlige fløj med hjørnetårn er opført i 1642-1643 af Christian Rantzau og tager sig ud som den østre fløj, om end den er noget smallere og ikke har en underliggende kælder. Begge fløje samt tårnene er udsmykket med en fin rundbuefrise som løber imellem de to stokværk. På trods af en ombygning i 1760’erne fremstår Løvenholm fortsat som et klassisk anlæg fra renæssancen. ''Omgivelser'' Løvenholm er opført på en højt hævet og firkantet banke, som omgives af vandfyldte grave. Ved indkørslen mod nord findes to damme som kan være rester af en ydre voldgrav. Syd for bygningerne er Gjesing Bæk dæmmet op til en mindre sø, der indgår i herregårdens park, indrammet af gamle kastanje- og lindealleér. I den sydlige ende af parken findes et smukt lille mausoleum, hvor Valdemar Uttental er stedt til hvile. Parken er åben for publikum og udenfor voldgraven kan man færdes frit på området. ''Bygninger og gods'' 1570’erne: Det ældre Løvenholm opført (østfløj) 1642-1643: Sydfløjen opført 1674: Grevskabet Løvenholm oprettet 1760’erne: Ombygning af østfløjen

''Fakta'' Adresse: Løvenholmvej 66, 8963 Auning Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers Amt, Sønderhald Herred, Gjesing Sogn Ejer: Løvenholm Fonden (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, jagtudlejning og boligudlejning (2017) Størrelse: Ager 269 ha, skov 2870, mose 57 ha, hede 12 ha, sø 42 ha og andet 68 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Fredet (2017) Besøg [http://www.lovenholm.dk/ lovenholm.dk ]

''English'' Løvenholm was originally named Gjesingholm and dates back to the 15th century, men it was owned by Essenbæk Abbey. After the reformation in 1536 the king became the owner but it was soon sold to the nobleman Erik Banner. In 1674 Ditlev Rantzau established the County Løvenholm, and the manor was then named Løvenholm. The eastern wing of the main building was built in the 1570’s and the southern wing in 1642-1643. In 1947 the foundation Løvenholm Fonden was established. It supports education and research in forestry and agriculture.

''Publiceret''