Løvel Bro


Løvel Bro. Løvel Bro


Løvel Bro, tæt på. Løvel Bro

Intro

Landevejen fra Viborg til Aalborg passerede i middelalderen Skals Å ved Løvel. I 1925 bliver rester af en middelalderlig bro fundet. Broen er bygget af fint tilhugne kvadersten. Løvel Bro ligger på grænsen til Himmerland og er en af fem stenbroer på egnen...

Landevejen fra Viborg til Aalborg passerede i middelalderen Skals Å ved Løvel. I 1925 bliver rester af en middelalderlig bro fundet. Broen er bygget af fint tilhugne kvadersten. Løvel Bro ligger på grænsen til Himmerland og er en af fem stenbroer på egnen. En formodet rygsten nævner en Kong Erik, som formentlig er Erik Plovpenning (1216-1250). Løvel Bro er næppe bygget senere end år 1300. Broen fra middelalderen har været i brug til omkring 1650. I 1600- eller 1700-tallet byggede man to andre broer ved Løvel. ''Broer så smukke som kirker'' - Står broen endnu? Ved Løvel er den ene af de oprindelige to bropiller bevaret. Broen har ført over åen med tre buer med to søjler i mellem. Efter undersøgelsen i 1925 er en række kvadersten blevet gravet op. En af dem er rygstenen, der nævner en kong Erik. De fundne kvadre ligger som stykker af et byggesæt ved siden af nutidens Aalborgvej. - Var stenbroer udbredte i middelalderen? Broen har ikke været enestående. På egnen er der fundet fire andre stenbroer fra samme tid. Udgravninger af Løvel Bro viser, at folk i middelalderen kunne bygge avancerede broer i sten. Det fine håndværk er også kendt fra periodens jyske kirker af kvadersten. Måske var kirkebyggerne også brobyggere.