Lønne kirke


Lønne kirke. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Lønne kirke. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Både alterbordets renæssancerelieffer og figurerne i den nuværende altertavle er genbrug fra en gammel altertavle fra omkring 1630. Foto: Vagn Wonsbek. Museet fro Varde By og Omegn.


Romansk døbefont i rødlig granit. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Prædikestolen med stiliseret akantusløv består hovedsageligt af elementer fra den gamle prædikestol fra 1582. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Den gamle Lønne kirke. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Den middelalderlige kirke, som var Lønne kirkes forgænger, var ifølge sagnet blevet flyttet to gange og fik sit tårn væltet af en stor trold. Den nuværende kirke fra 1904 står hvor den blev bygget, og tårnet er indtil videre gået helt fri af trolde.

Bygningen

Den nuværende kirke ved Nyminde Klitplantage er fra 1904. Kirken er tegnet af J. Magdahl Nielsen, som også er arkitekten bag Zionskirken i Esbjerg.

Den tidligere Lønne kirke var en middelalderkirke, som blev revet ned i 1903 på grund af alvorlig nedslidning fra mange års sandflugt og vand. I 1690’erne stod sandbankerne f.eks. så højt op ad kirken, at menigheden måtte grave sig vej ind i kirken, hvor grundvandet stod om fødderne på dem.


Middelalderkirkens levn

En stor del af kirkens inventar er fra middelalderkirken og genanvendt i indretningen af den nye kirke. Herunder alterbordet, som er et fremragende panelværk med renæssancerelieffer fra den gamle altertavle (omkring 1630). Øverst i midten ses Nadveren, Kristus og apostlene, nederst Bebudelsen og Opstandelsen. I siderne ses Korsfæstelsen og Himmelfarten

Figurerne i den nyere altertavle, der imiterer en gotisk skabsaltertavle, er ligeledes taget fra den gamle altertavle. Figurerne fra omkring 1475 forestiller Kongernes tilbedelse med de tre vise mænd (i midten), Maria Magdalena og en helgeninde (i sidefløjene).

Prædikestolen består hovedsageligt af elementer fra den gamle prædikestol fra 1582. Af stolens seks fag, der prydes af stiliseret akantusløv, er de to fag nærmest opgangen fra 1904, men tilpasset de oprindelige stoledele.


Flygtningegrave

På kirkegården er der en mindesten fra 1947 over de flygtninge, der blev begravet der i 1945-46. Gravene har trækors med tyske og slaviske navne.

Kilder

Lønne, Ål, Ho, Oksby. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.