Lønne Centralskole/ Lønne Højskole


Lønne Højskole


Lønne Centralskole


Poul Erik Søe


Minigolfbanen Danhostel, Lønne


Minigolfbanen Danhostel Lønne


Minigolfbanen Danhostel Lønne


Danhostel Lønne


Danhostel Lønne


Danhostel Lønne

Intro

Lønne Centralskole, Vesterhavsvej 150 i Nr. Nebel havde en kort levetid som folkeskole. Blev senere til Lønne Højskole.

Skolen er bygget 1957 som afløsning for skolerne i Lønnestak og Vesterlund. Beliggenheden blev nøje udmålt, så skolens placering blev midtvejs mellem de to nedlagte skoler.

Skolen er tegnet af arkitekt Jacob Kjær, Ølgod. Han har tegnet mange af egnens skoler.

Skolen har ikke nogen lang historie, da den blev nedlagt allerede i 1984. Derfter blev skoledistriktet lagt under Stausø skoledisdrikt.

Kilde henvisning : " Skoler og skikkelser "


Lønne Højskole blev oprettet i 1985 da Charlotte og Poul Erik Søe købte den nedlagte komuneskole. De drev højskolen i perioden 1985-2007. Efter Poul Erik Søe's død i 2008 boede Charlotte Søe i de tomme bygninger i en kort periode, inden hun solgte stedet til Per Sønderby, der sammen med Købmand Hansen, Henne nu driver stedet som vandrerhjem og minigolfbane.

Kilde Blaabjerg Lokalhistorisk Arkiv : avisudklip


Poul Erik Søe (f. 1937 d. 2008) kom fra en stilling som forstander på Uldum Højskole. Han ønskede at drive højskole under andre former end der var muligheder for på en højskole under højskoleloven. Derfor drev han Lønne højskole som" privatskole " uden statstilskud.

Ud over Søe-famlien var der ingen fastansatte lærere på Skolen. Der var kun korte ophold med kendte
personer som undervisere. Poul Erik Søe lagt stor vægt på folkeoplysning, historie og fortællekunst. Han mente, de tre ting hørte sammen.

Charlotte og Poul Erik Søe inviterede ofte egnens befolkning til møde, når der der var kendte lærere.
For kun 35 kr. fik man både foredreg og kaffe. Mange kendte persoer har medvirket på møderne og de korte kuser på højskolen, bl.a Benny Andersen, Knud Sørensen, K. E. Larsen, Britta Schall Holberg og Mads Lidegaard.


2008 solgte Charlotte Søe til Per Sønderby der oprettede vandrerhjem (Danhostel) på stedet. Senere gik han i kompagni med Købmand N. K. Hansen Henne Strand, og har lavet en minigolfbane på stedet