Lønborg Borgbanke
Intro

Udsyn over Ådalen og gammelt overfartssted, måske i brug siden bronzealderen

Fra Lønborg er der udsyn over Skjern ådalen, over Ringkøbing Fjord og også til klitterne ved Vesterhavet, når vejret er klart. Et kig ind i landet: Skjern og Tarm, længere inde anes Borris. Lønborg ligger, hvor vigtige, gamle veje mødtes i et vejkryds ved kirken. Hertil kommer overfarten og den tidligere mulighed for udfart til havet herfra, ad åen ud mod vest. Det mest synlige spor af fortidens færdsel ved Lønborg Kirke er den mere end to meter dybe og meget brede hulvej, der fra kirken skærer sig ned gennem bakken med kurs mod overfartsstedet over åen. Her nede var der et vadested og muligvis også færgedrift. Derimod har der derimod aldrig været bygget en bro i Lønborg før i nyere tid. Helt tilbage i bronzealderen ser overfarten ud til at have været i brug, idet arkæologer har fundet hjulspor fra denne tid ude i engene, 500 m nord for Lønborg. På arealerne omkring kirken er der fremkommet arkæologiske fund fra stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder, nu udstillet på Skjern-Egvad Museum. Et par markante bronzealdergravhøje ligger stadig bevaret på bakken øst for Lønborg Kirke. De udgør begyndelsen på en lang formation af gravhøje, der fortsætter ned mod hulvejene i Brosbøl, og dermed afsløres sandsynligvis en vejføring med rødder i bondestenalder og bronzealder. Måske er ruten en vestlig vejføring, som alternativ til den gamle overfart mellem Skjern og Tarm. Den vidt synlige Lønborg Kirke er bl.a. kendt for sine farverige kalkmalerier, der er usædvanlige efter vestjyske forhold. På en skråning lidt øst for kirken lå tidligere Sct. Knuds kilde. Opkaldt som den er efter en katolsk helgen, har den rødder tilbage i middelalderen. Brugerne kan være de vejfarende, der kom forbi overfartsstedet i Lønborg. I middelalderen lå umiddelbart vest for kirken en befæstning med navnet Borgvold ifølge gamle kort, dvs. et voldanlæg ved en borg. Forsvarsanlægget har ligget, hvor der nu er bevoksning og gammel grusgrav vest for kirken. Borgen har sandsynligvis været knyttet til de kongelige besiddelser i Lønborg, der er nævnt i skriftlige kilder. Foruden en strategisk beliggenhed kan kongemagtens interesser i Lønborg også have været knyttet til laksefangsten i Skjern Å. Sources: H.K. Kristensen: Nørre Horne Herred. 1975. Tarm. Mogens Schou Jørgensen & Torben Egeberg: På tværs af Skjern Ådalen. Nationalmuseets Arbejdsmark 2000. Author name, year: Torben Egeberg 2006

Hoch oben auf dem Plateau liegt die Lønborger Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Ein Fresko zeigt eine Hexe, die mit dem Teufel zusammen buttert.In Lønborg wurden im 17. Jahrhundert viele Hexen zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Diese Strafe wurde vermutlich auf dem Galgenberg südlich Lønborgs vollzogen. Westlich der Kirche lag früher eine Burg. Direkt unter der Kirche und dem Burghügel befand sich die Anlegestelle zum Übersetzen über den Skjern Å. Ein noch erhaltener, beeindruckend tiefer Hohlweg führt nach dort hinunter.

High on the plateau stands the twelfth century Lønborg Church.A chalk painting shows a witch churning butter with a devil. Many witches were sentenced to burn at the stake in Lønborg in the 1600s. The sentences were probably carried out at Galgebjerg (Gallows Hill) south of Lønborg. Earthworks and ramparts once stood to the west of the church, and just below the church and earthworks was a crossing point over Skjern Å river. A well-preserved and impressively deep track leads down to the crossing point

''Publiceret''