Løjtofte kirke


Løjtofte kirkegård


Løjtofte kirkegård


Løjtofte kirkegård


Klokke i vestgavlen


Løjtofte kirke


Løjtofte kirke set fra vest


Løjtofte kirke


Altertavle, alterbord, med døbefont i forgrunden.


Indre set mod øst


Prædikestol.


Døbefonten, kirkens største klenodie.


Løjtofte kirke inde


Orgel fra 1981

Intro

Kirke med romansk skib og kor og senromansk våbenhus. Den er opført i røde sten og senere kalket hvid.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=L%F8jtofte%20kirkeg%E5rd%20(741) Registrerede gravminder på Løjtote kirkegård]

''Altertavlen'', renaissance fra 1595. I tavlens storfelt er indsat et maleri som forestiller "Kristus i Emmaus", og som er malet i 1843. ''Alterbordet'' er det oprindelige fra kirkens opførelsestid og er opført af munkesten. ''Døbefonten'' er kirkens største klenodie, fra 1100-tallet. Fonten er et udsædvanligt, smukt arbejde i sandsten, og udført af den Gotlandske stenmester kaldet Magister Majestatis. Døbefonten har fire fremspringende dyrehoveder. To af dem har flettet knurhår. Forpoterne er forsynes med klør. Mellem dyrehoveder ses elegante palmetter under knudetov. På skråkanten ses rundbuearkader båret af korte søjler. I arkaderne ses Engle i bøn foran bedepulte. ''Prædikesto''l, ungrenaissance, omkring 1580. Stolen står egetræsmalet med sølv, guld, mørkrødt, blåt og grønt. Stolen er en af landsdelens ældste. ''Kirkeskib'' "Ragnhild" kom til kirken 1995, givet af kirkeværgen. Skibet blev bygget af sømanden August Pedersen, Nakskov op til 1.verdenskrig, og opkaldt efter den yngste datter. ''Orglet'' kom til kirken december 1981 og blev indviet ved en Hellig Tre Konger Gudstjeneste i januar 1982.