Løjstrup


Løjstrups historicistiske hovedbygning fra 1843-1845 består af tre grundmurede fløje, som forbindes af to hvidkalkede tårne med spir af bly.

Intro

Hist hvor Gudenåen slår en bugt ligger der en herregård så smuk… kunne man meget vel synge om herregården Løjstrup, som ligger få meter fra Gudenåens bred. Hovedbygningen blev opført i 1843-1845 af Frederik de Lichtenberg, men kan med sine kamtakkede gavle minde om et levn fra renæssancen.

''Historien om Løjstrup'' Løjstrups historie kendes tilbage fra slutningen af 1300-tallet, men kilderne til denne periode meget sparsom. Gennem 1500-tallet sad medlemmer af Sanberg-slægten på herregården, og i 1637 blev Løjstrup solgt til den indflydelsesrige adelsmand Oluf Parsberg, der tjente som lensmand, var medlem af rigsrådet og ejede flere herregårde og betydelige godsmængder i Jylland og på Fyn. I 1662 blev Løjstrup solgt til rentemester Mogens Friis, som i 1672 oprettede grevskabet Frijsenborg og baroniet Frisenvold. Løjstrup kom under sidstnævnte, men efter sin død i 1675 blev Mogens Friis imidlertid dømt for omfattende svindel, hvilket resulterede i at hans enke i 1683 måtte afstå baroniet Frisenvold til kronen. Løjstrup forblev forbundet med Frisenvold, for i 1731 oprettede Benedicte Margrethe Brockdorff og Christian Ditlev Reventlow stamhuset Frisenvold, som omfattede hovedgårdene Frisenvold, Kalø og Løjstrup. Stamhuset bestod indtil 1798, hvor Christian Heinrich August Hardenberg-Reventlow fik kongelig tilladelse til at ophæve det og frasælge fæstegårdene. I 1801 blev hovedparcellen solgt videre til Gerhard de Lichtenberg, hvis søn, Frederik de Lichtenberg efterfølgende arvede gården og opførte den nuværende hovedbygning. Løjstrup har siden 1933 været drevet som en alsidig virksomhed, med blandt andet frugtplantage, skovdrift og landbrug af familien Broge. ''Markante ejere'' 1637-1661: Oluf Parsberg 1662-1675: Mogens Friis 1703-1738: Benedicte Margrethe Brockdorff 1793-1799: Christian Heinrich August Hardenberg-Reventlow 1801-1842: Gerhard de Lichtenberg Læs mere om Løjstrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/loejstrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Løjstrups historicistiske hovedbygning blev opført i 1843-1845 af Frederik de Lichtenberg. Hovedbygningen består af tre fløje, som alle er opført i én etage af røde mursten. Sidefløjene er forbundet med hovedfløjen gennem to runde og hvidkalkede tårne af en meget beskeden størrelse. Alle tre fløje står med kamtakkede gavle og rødt tegltag, mens taget på de to tårne er belagt med bly, som går op i et mindre spir. Midt for hovedfløjen er et hvidkalket indgangsparti, som ender i en gavlkvist med kamtakkede gavle. ''Omgivelser'' Herregården Løjstrup ligger på en mindre borgbanke, som er omgivet af vandfyldte grave mod nord, syd og øst, mens Gudenåen forhindrer adgang fra vest. Til herregårdsanlægget hører et par avlsbygninger, som blev opført i tiden omkring 1800. Sydøst for hovedbygningen findes Løstrups frugtplantage, hvor der er mulighed for selvpluk af æbler og pærer fra august til oktober. ''Bygninger og gods'' 1672: Baroniet Frisenvold oprettet 1731: Stamhuset Frisenvold oprettet 1799: Stamhuset ophævet og fæstegårdene frasolgt 1843-1845: Hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Brogesvej 6, 8870 Langå Kommune: Favrskov Tidligere: Randers amt, Galten herred, Laurbjerg sogn Ejer: Hans Jørgen Broge (2017) Funktion: Agerbrug, frugtplantage, jagtudlejning, skovdrift, fiskeri (2017) Størrelse: Ager 45 ha, eng 38 ha, skov 150 (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er ikke fredet (2017)

''English'' The manor Løjstrup is located a few meters from the calm waters of Gudenåen. The historicist main building was erected in 1843-1845 by Frederik de Lichtenberg, but with its crenellated gables it could easily be mistaken for a relic from the Renaissance. The estate has been closely connected to the barony of Frisenvold, which was turned into an entailed estate (Da: stamhus) in 1731 and finally dissolved in 1799.

''Publiceret''