Løgumkloster Refugium


Løgumkloster Refugium ved Klosterkirken. Foto: Henrik J. Møller


Løgumkloster Refugium ved Klosterkirken. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Refugiet blev opført ved klostret i 1959-61. Her kan man komme og meditere og studere i forhold omkring kristendom.

Fra 1930erne fik provst Poul Schülein ideen til at indrette et slags hjem i den gamle klosterbygning, hvor man kunne komme og meditere og studere i forhold omkring kristendom.

Besættelsen udskød ideen indtil videre, men i 1950erne tog pastor Anders Bork Hansen ideen op igen. I 1954 nedsattes en gruppe til udviklingen af det kristne gæstehjem og kursussted, og man brugte ordet refugium om hjemmet.

Refugiet blev opført ved klostret i 1959-61 takket være økonomisk støtte mange steder fra. Refugiet blev dannet som en selvejende institution og bestyrelsen fik repræsentanter fra en lang række kirkelige, kulturelle og nationale foreninger.

Ved siden af refugiet blev der også grundlagt en ny højskole i 1960 lidt syd for refugiet, og fik S. Jul Nielsen som forstander de første mange år.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Jens Kristian Krarup: Løgumkloster – Guide gennem historie og nutid, Løgumkloster 1995