Løgumkloster Plantage


Løgumkloster Plantage. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Løgumkloster Plantage. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Løgumkloster Plantage. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum

Intro

Løgumkloster Plantage rummer mange interessante, gamle landskabselementer. Anlæggelsen af plantagen blev påbegyndt i 1923. Den gamle drivvej gik ad Galgebakkevej på plantagens østside.

Syd for Galgebakken

Løgumkloster Plantage på 148 ha. omfatter hele skovområdet syd for Galgebakken. Plantagen blev plantet fra 1923 og frem af A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. Plantagen rummer mange interessante, gamle landskabselementer såsom højmoser og indlandsklitter. Plantagen er i de senere år blevet fornyet med løvtræsbeplantninger.

Drivvejen - Galgebakkevej

Galgebakkevej og Teltkrovej udgør tilsammen et af de bedst bevarede udsnit af den gamle vestlige drivvej. Her får man et udmærket indtryk af fortidens vejforhold. Dog var der ikke grusveje dengang, men kun jord- eller sandveje. Det er en oplevelse at følge vejen fra Galgebakken syd for Løgumkloster gennem Løgumkloster Plantage, videre ind gennem Draved Skov, og ned til Teltkroen syd for Kongens Mose.

En parallel drivvej mellem Løgumkloster og Tønder fandtes længere mod vest, hvor den gik gennem hedestrækninger. Galgebakkevej og Teltkrovej gik derimod gennem et frodigt landskab og var derfor langt at foretrække for studedriverne. Her kunne de nemlig finde både græs og vand til dyrene.