Løgum Kloster


Løgum kloster på afstand. Klosteret var oprindeligt et benediktinerkloster

Intro

Løgum Kloster var oprindelig et benediktinerkloster, der lå i Seem. 1173 flyttede klostret til Løgum, nu som cistercienserkloster. Kirken er en hvælvet korskirke af tegl med et meget kort skib. Den er opført i overgangstiden mellem den romanske og gotiske stil omkring 1225-1325...

Løgum Kloster var oprindelig et benediktinerkloster, der lå i Seem. 1173 flyttede klostret til Løgum, nu som cistercienserkloster. Kirken er en hvælvet korskirke af tegl med et meget kort skib. Den er opført i overgangstiden mellem den romanske og gotiske stil omkring 1225-1325. Udgravninger har vist, at dele af kirken er bygget på tørvefundamenter. Det er helt enestående i Danmark. Ved reformationen i 1536 var klosteret en af Sønderjyllands største jordbesiddere med op mod 200 gårde, flere møller og meget mere. ''Døende gjorde livet svært for pårørende'' Når døden nærmede sig, gav mange bønder deres jord til klosteret i håb om syndsforladelse. Men de efterladte havde det ikke altid let med testamentet. Arvingerne prøvede tit at så tvivl om, at gaverne nu også var givet til klosteret. I særligt slemme tilfælde forsøgte de at bruge magt for at få den arv tilbage, som de anså for deres. Det skete i Løgum i 1283. En af kannikkerne i Ribe blev udnævnt til dommer i en sag, hvor Jon Iversen og Lage Bondesen fjendtligt var trængt ind i klosteret. Her ødelagde de flere bygninger. Striden skyldtes noget gods i Seem. Dommeren truede sagens vidner med bandlysning, hvis de løj. Iversen og Bondesen blev truet med samme straf, hvis de ikke respekterede dommen.