Løgstør Kanal


Løgstør Kanal. Løgstør Frederik VII kanal

Intro

I mange år havde skibsfarten i Limfjorden store problemer med det meget lavvandede område Løgstør Grunde nordøst for byen Løgstør. Derfor vedtog Rigsdagen i 1856, at der skulle udgraves en kanal ved Løgstør, som skibene kunne sejle lettere igennem...

I mange år havde skibsfarten i Limfjorden store problemer med det meget lavvandede område Løgstør Grunde nordøst for byen Løgstør. Derfor vedtog Rigsdagen i 1856, at der skulle udgraves en kanal ved Løgstør, som skibene kunne sejle lettere igennem. Frederik den Syvendes kanal blev gravet ved Løgstør og indviet i 1861. Kanalen var 4,4 kilometer lang, 23-28 meter bred og 3,1 meter dyb. Ved det nuværende Limfjordsmuseet i Kanalfogedboligen ligger den istandsatte, gamle jerndrejebro. Med et håndsving kan broen drejes parallelt med kanalen for at give fri passage for skibe. ''Kanalen i vandkanten'' Øst for Løgstør ligger Limfjordens smalleste sted. Vest for byen breder fjorden sig ud i et åbent farvand. Her blev der i 1850’erne gravet en fire kilometer lang kanal langs kystlinjen. Frederik den Syvendes kanal blev gravet for at hjælpe skibsfarten udenom de lavvandede Løgstør Grunde. Det kan virke fornuftstridigt at grave kanalen inde i landet i stedet for på havbunden. Men i 1850’erne var det lettere at grave en kanal inde i kystlinjen end ude i vandet. Kanalen blev frem til lukningen i 1913 drevet af Vandbygningsvæsenet, som tog sig af statens havneanlæg. Kanalen blev overflødig, fordi der blev gravet en ny sejlrende ude i vandet over Løgstør Grunde.