Løget Kirke

Intro

Løget Kirke er beliggende i et udviklingsområde syd for Søndermarken - det tidligere Løget mark. Den består af et rektangulært skib og et spidst trekantet kor, beliggende mellem sognegårdens to fløje. Selve kirken, indviet den 29. august 2004, er tegnet af arkitekt Kuno Mielby.

Løget Kirke er beliggende i et udviklingsområde syd for Søndermarken - det tidligere Løget mark. Den består af et rektangulært skib og et spidst trekantet kor, beliggende mellem sognegårdens to fløje. Det store sadeltag over sidefløjenes lavere halvtage giver indtryk af en treskibet bygning, hvor koret, næsten som en skibsstævn, står frem i forhold til sidefløjene.

Tagkonstruktionen bæres af to rækker med hver fire slanke runde piller. I det rektangulære skib har midtergangen et skråt forløb mellem stolestaderne af ulige længde. Sognegårdens to fløje ligger på hver sin side af kirken. Den nordlige fløj rummer en konfirmandstue og den sydlige en menighedssal, der mod kirken er forsynet med foldedøre, så den kan inddrages i gudstjenesten.

Inventaret er tegnet af kirkens arkitekt, Kuno Mielby. Alterbordet er i gråsort poleret granit, formet som en port, og over det er ophængt et spinkelt kors af sortmalet jern. Døbefonten er af gråsort granit, formet som tre ens cylinderudsnit. Prædikestolen er af tegl, muret som en hvidmalet cylinder og forsynet med håndliste og læsepult i sortmalet træ. Fra Sct. Nicolai Kirke blev der ved indvielsen lånt et fem stemmers orgel, bygget af Carsten Lunds Orgelbyggeri. En klokke, udlånt af klokkefirmaet Thubalka, blev monteret på en indendørs klokkestabel.

Henvisning:

Kirkerne i Vejle, Danmarks Kirker. (red.) Ebbe Nyborg. Nationalmuseet 2005

www.vejle-sct-nicolai.dk