Lø Herreds Tingsted

Intro

Lø Herreds Tingsted på Galgemark ved Bredebro lå på en udjævnet oldtidshøj.

Lø herreds tingsted lå fra gammel tid og indtil 1851 øst for Bredebro, hvor vejen Galgemark i dag går forbi. I 1527 benævnes stedet som Gallyborg og i 1683 som Galle Heede. Retterstedet lå på en udjævnet oldtidshøj, og på stedet er der fundet både trærester og skeletknogler, senest i forbindelse med en udgravning i 1974. I 1851 blev tingstedet flyttet til Visby. I nyere tid er her rejst en sten med inskriptionen ”Galgemark Lø Herreds Rettersted”. Lø herred var en del af de kongerigske enklaver og havde dansk lovgivning og administrationssprog. Herredet omfattede Brede, Døstrup, Mjolden, Randerup og Visby sogne. I 1361 udskiltes sognene Møgeltønder, Daler og dele af Emmerlev sogn fra herredet og samledes i Møgeltønder birk. Birket fik rettersted i Møgeltønder og senere i Gallehus. Løgumkloster birk udskiltes også i middelalderen og birket omfattede Løgumkloster flække, Nørre Løgum sogn og dele af Højst sogn. Dette birk fik rettersted på Galgebakken syd for Løgumkloster. Litteratur: Niels H. Kragh Nielsen: Galgehøj og rettersted, Aabenraa 2002