Læssøestenen, mindesten for Oberst Læssøe
Intro

Oberst Læssøe faldt i slaget ved Isted 1850. Rejst d. 18 august 1907 på højen ved Haderslevvej/Skovhøj, hvor det gamle grænseskel mellem Kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig var. Datering: 1907

Øverst står indskrevet:''' Oberst Læssøe faldt for Danmark ved Isted d. 25 juli 1850. ''' Nederst tekst af H.C. Andersen:''' Hans Liv var ungt, men evigt ungt står også hans Eftermæle'''. Bag på stenen står:''' rejst 1907, Axel. Denne Axel var søn af ejeren af Skovhøj, J. P. Dreyer. '''