Læmole - "Svenskeren"


"Svenskeren" ved lavvande.


"Svenskeren" ved højvande.


Drenge ved Svenskeren.


Molen ved Svenskeren.

Intro

"Svenskeren" er mere end en læmole. Det var stedet, hvor de små knægte gjorde deres første forsøg på at lære at ro en jolle. Det var også herfra de dengang lærte at svømme.

Efter et gammelt sagn skulle kernen af "Svenskeren" bestå af vragrester fra et strandet svensk skib.

Kilde:www.Mitfanoe.dk