Lægan kro


Lægan havn ved Vidåen i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller


Lægan Kro ved Vidåen i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Lægan kro blev opført i 1847 kort efter at den nye landevej mellem Dyrhus og Aventoft var blevet indviet. Kroen er nu forlængst lukket.

Lægan kro blev opført i 1847 af Niels Pørksen, kort efter at den nye landevej mellem Dyrhus og Aventoft var blevet indviet. Kroen var meget godt besøgt af de mange rejsende, der skulle over Vidåen. Kroens tætte placering på Vidåen skyldtes også, at der var et bådebyggeri i kroen. Her fremstilledes især små en-, to- og tregangsbåde, der var meget almindelige i marsken dengang. I 1881 overtog Hans Lydiksen kroen og bådebyggeriet. Han var kendt viden om for sine gode honningkager.

I 1887 blev den nuværende jernbro over Vidåen opført, men det svækkede ikke kroens popularitet væsentligt. Endnu kom mange rejsende, lystfiskere og skøjteløbere om vinteren. Endelig var kroen også hjemsted for store ålegilder. I 1910 fik kroen nye ejere og bådebyggeriet blev opgivet. Ikke mange år efter lukkede kroen, men de smukke bygninger er endnu bevaret, bortset fra at kørestalden senere blevet ombygget til almindelig stald i 1956.

Litteratur:
Hans Bachmann m.fl.: Tønders gamle kroer og gæstgiverier, Tønder 1995.
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. II B