Lægan havn


Lægan lystbådehavn med kroen i baggrunden. Foto: Henrik J. Møller, 2006. Tønder Museum


Lægan i 2006. Foto: Henrik J. Møller. Tønder Museum


Lægan Kro lukkede omkring 1915. Foto: Henrik J. Møller. Tønder Museum

Intro

Lægan var tidligere anlægshavn for Tønder. Ved havnen står stadig den gamle kro fra 1847, der betjente de rejsende. I dag fungerer havnen som lystbådehavn.

Fra anlægshavn til lystbådehavn

Lægan blev anlagt som anlægshavn for Tønder, da det omfattende digebyggeri i 1500-tallet medførte en tilsanding af Vidådeltaet. Tilsandingen betød, at sejladsen med større skibe ind til Tønder efterhånden blev umuliggjort. I stedet blev varerne læsset over på mindre både ved Lægan og sejlet ind til Tønder. I dag fungerer Lægan som lystbådehavn.

Lægan Kro blev opført i 1847 af en lokal bådebygger og lukkede igen omkring 1915.