Låsbyhøj


De Gamles Hjem i 1913


Luftfoto af Nørreport, Vejlevej og Låsbyhøj

Intro

De Gamles Hjem - Koldings første plejehjem, som i dag går under navnet Låsbyhøj Rehabilitering- og Akutcenter.

''1800-tallet '' Ældre skulle i denne periode passes af familien, hvis de ikke længere kunne klare sig selv. Men industrialiseringen ændrede dog dette, da arbejdstiderne var lange, og kvinderne arbejde også tit, så der var ikke tid og råd længere til at passe de ældre derhjemme. I 1891 blev det vedtaget, at fattige ældre kunne søge alderdomsunderstøttelse, hvis de altså var værdigt trængende. Indtil da havde fattige ældre været henvist til at søge fattighjælp, hvilket betød, at de tabte deres stemmeret og kunne risikere at komme på fattiggården. Alderdomsunderstøttelsen betød ikke, at de fik mere end de ville på fattighjælp. De fik dog lov til at beholde stemmeretten, hvis de havde den. Alderdomsunderstøttelsen blev kun givet til de fattigste ældre, og derfor boede mange under dårlige vilkår. De ældres forhold ledte til, at man i kommunerne begyndte at bygge alderdomshjem for de dårligst stillede ældre

I Kolding blev beslutningen om at bygge et alderdomshjem taget i 1909, og De Gamles Hjem stod færdig i marts 1910 men blev først indviet i løbet af efteråret samme år. Bygningen var tegnet af arkitekten Andreas Thomas Hagerup og havde plads til 80 ældre. Disse pladser blev givet til de svageste og ældste mennesker, der havde brug for megen hjælp. I 1950 blev vestfløjen, der forbinder nord – og sydfløjen, bygget. Den var tegnet af Ernst Petersen, og det blev en sygeafdeling, hvor Kolding Sygehus sendte patienter med alderdomssvagheder hen. Efter Højegården og Kløverhøj blev bygget, ændrede man navnet til Låsbyhøj i 1971.

Omgivelserne omkring Låsbyhøj har ændret sig markant, siden alderdomshjemmets første år, hvor det lå i byens udkant. I dag suser trafikken forbi på det, der engang var en stille jordvej, men som i dag er den travle Vejlevej. Inde i den store, hvide bygning i Nørregade har hverdagen også ændret sig. Låsbyhøj er nemlig ikke længere et plejehjem. I 1990 besluttede Kolding Kommune, at de ældre skulle blive så længe som muligt i eget hjem, og det førte til, at der ikke længere var behov for at bruge Låsbyhøj som plejehjem. I årene forinden var beboerantallet i forvejen blevet reduceret fra 180 til 92, og i 1994 blev Låsbyhøjs status ændret til center for genoptræning, akutophold og aflastning, hvilket førte til en større ombygning af stedet i 1997. Mens fokus de kommende år fortsat var på pensionister, så blev Låsbyhøj i 2007 til et center for alle borgere over 18 år og skiftede navn til Låsbyhøj Rehabilitering- og Akutcenter, som også er navnet i dag. På centret tilbyder kommunen midlertidigt ophold til voksne, der i en periode har behov for fysisk, psykisk eller social genoptræning eller rehabilitering for at kunne vende tilbage til eget hjem.