LØVSTRUPGÅRD
Intro

I 1873 købte apoteker C.C.Heilberg fra Ringkøbing hedegården Løvstrupgård med jord til. Han gik derefter i gang med at opdyrke og beplante heden.

Han var en af initiativtagerne til Løvstrup plantningslaug, der blev oprettet i 1873 som et aktieselskab med det formål at anlægge Løvstrup plantage. I 1882 købte han nabogården og slog de to gårde sammen for i 1883-84 at bygge en nyt Løvstrupgård, en firlænget gård med en solid kampestens-sokkel. I 1898 skænkede han gården til stiftelsen “Landbrugskolonierne for fattige børn”. Mange af børnene kom fra København og var forældreløse børn. Gården blev nomineret til 20 børn, men i perioder har de haft op til 36. Børnene kom hertil i alderen 2-4 år, og blev her til efter konfirmationen eller til de var fyldt 18 år. De boede her sammen med forstanderparret og personalet. Børnene blev taget i opdragelse, og drengene oplært i landbrug, pigerne i husholdning. Endelig fik de undervisning. Der var ansat en lærerinde og ligeledes indrettet en skolestue. I 1904 blev Marie og Jens Voigt, der var uddannet gartner, ansat som forstanderpar. Jens Voigt anlagde den smukke have, hvor nogle af børnene i et hjørne af haven har rejst en buste af parret i anledning af 50 års jubilæet for hjemmets oprettelse. Sønnen Vagn og hans kone Ilse Voigt blev forstanderpar fra 1944. Vagn Voigt forsøgte at få betegnelsen “fattig” slettet i navnet. Det tog 10 år, inden det lykkedes. Han var forstander her, indtil Løvstrupgård overgik til Ringkøbing amt. Institutionen blev nedlagt i 1973. Landbruget er i dag forpagtet ud til sønnen, Arne Voigt.Ingen adgang for publicum.

In 1873 hat der Apotheker C.C. Heilberg aus Ringkøbing den Heidehof Løvstrupgård mit Land gekauft und er pflügte und pflanzte die Heide. C.C. Heilberg war einer der Initiatoren zur Errichtung von Løvstrup Plantage. In 1882 hat er den benachbarten Hof gekauft und schlug die zwei Höfe zu-sammen. 1883-84 baute er einen neuen Løvstrupgård, ein Gevierthof mit einem soliden Feldsteinsockel. In 1898 schenkte er den Hof zur Stiftung “Landwirtschaftkolonien für arme Kinder”. Der Hof wurde für 20 Kinder nomiert. Die Kinder kamen hierher im Alter 2-4 Jahre und blieben bis nach der Konfirmation oder bis den 18. Geburtstag. Die Kinder wohnten hier mit dem Vorsteherpaar und dem Personal zusammen. Sie wurden erzieht und in Landwirtschaft und in Haushalt (Mädchen) geschult. Endlich bekamen sie hier Unterricht. Später wurde der Hof ausschliesslich ein Knabenheim. Die Insti-tution wurde niedergelegt in 1973. Kein zutritt.

In 1873 the chemist C.C. Heiberg bought Løvstrupgård and began to cultivate and plant on the moor. He was one of the originators of the Løvstrup Forest. In 1882 he bought the adjoining farm, combined them and built a new farm in 1883-84. In 1898 he donated the farm to an institution called “The Agricultural Settlement for Poor Children”. The institution could house 20 children. The children came to Løvstrupgård at the age of 2-4 and stayed until after their confirmation or until they were 18 years old. They stayed with the principals and the staff. The boys were educated and trained in agriculture and the girls were taught house keeping. Later on it was solely a home for boys. The institution closed down in 1973 as there were too many childrens homes in the Ringkøbing County. Closed to the public

''Publiceret''