Kystsanatoriet i Faxe Ladeplads


Sanatoriet en sommerdag i 1980


Et billede af Høstblomstsanatoriet set fra vest blev bragt i Illustreret Tidende nr. 51 i 1912. Foto: Julie Laurberg og Gad Foto


Brandbil på Sanatoriets legeplads i 1962


Sommerholdet vaskes på stranden i 1961


Sporvognen på Sanatoriets legeplads indvies ved jubilæet i 1962


Sanatoriet set fra stranden i februar 2011. Foto: A. Aasbjerg


Høstblomster som blev solgt af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. Første gang 1909. Fotograf: Charlotte Larsen, Danmarks Lungeforening.


Foto af forside af 25 års jubilæumsskrift for Høstblomsten. Foto, Charlotte Larsen, Danmarks Lungeforening.

Intro

Kystsanatoriet, Høstblomstsanatoriet, Børnesanatoriet. Stedet har haft mange navne, siden det blev opført i 1912 til tuberkuloseramte børn. Fra 1973 blev det kursuscenter for Kolonien Filadelfia under navnet Perlen, og fra 1981 drev KFUM socialt arbejde på stedet, der nu hed Strandgården.

''Kystsanatoriet i Faxe Ladeplads ''blev opført i 1911-12 af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse i forening med "Komiteen for Opførelsen af et Børnesanatorium ved Faxe Strand". Direktør Otto Mortensen, Faxe Kalk A/S var formand for komiteen. Sanatoriet er en 3-længet og pompøs ejendom i 2 etager. Det er placeret på en stor grund på ca. 1 hektar i naturskønne omgivelser ved Faxe Bugt og med direkte adgang til skov og egen badestrand. Bygningen kostede 30.000 kr. De 15.000 kr. kom fra salget af høstblomster, og de resterende 15.000 kr. blev skaffet af komiteen. ''Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse'' I september måned 1909 blev de første '''høstblomster''' solgt i hele landet af Nationalforeningen. Blomsten, en lille rød eller hvid roset på en nål, blev solgt for 10 øre pr. styk. Salget skulle foregå beskedent og uden nogen form for pres. ''Midlerne fra salget'' blev brugt til oprettelse af kystsanatorier, også kaldet Høstblomstsanatorier, hvor børn med lettere kirtelsyge eller skrøbelig konstitution kunne få særlig pleje og mulighed for at komme til kræfter igen. Sanatoriet skulle være som et hjem, jævnt og beskedent, og uden hospitalsindretninger af nogen art.

Huset var indrettet til 30 børn i alderen fra 5 til 12 år. Der var fælles sovesal og en opholdsstue, som også blev brugt til spisestue. I de første år var det kun for piger, men efter en ombygning i 1950 blev der også optaget drenge på sanatoriet. Samme år blev der opført en liggehal ud mod vandet. ''Lægens beretning'' I lægens beretning for 1912 anfører han blandt andet følgende '''gennemsnitstal''' for pigerne: Deres alder var 9 år og opholdet varede 2-3 måneder. Ved indskrivningen vejede pigerne i gennemsnit 24,4 kg og vægtforøgelsen efter opholdet var på 3,5 kg. I juli og august måned fik børnene strandbade, - og det første år blev der vasket 10.308 stk. tøj. ''1956-1973'' I disse år blev opholdet tilbudt miljøsvage drenge og piger, som hovedsageligt kom fra forskellige kvarterer i København - og fra Grønland.

''Jubilæumsgaver'' En tidlig morgen forlod sporvogn Nr. 106 sin remise på Enghaveplads i København. Det var en motorvogn, men den kørte ikke på skinner. På en blokvogn var den på vej til Faxe Ladeplads til Kystsanatoriets legeplads. Den 12. september 1962 var der stor fest på sanatoriet i anledning af jubilæet. Københavns Sporveje havde foræret sanatoriet en rigtig sporvogn. Den kom til ære og værdighed på legepladsen sammen med en fin, rød brandbil, der var en gave fra Falck. Gaverne vakte jubel hos børnene og gav anledning til mange timers leg.

''Perlen'' Den 11.juni 1973 solgte Nationalforeningen sanatoriet til Kolonien Filadelfia i Dianalund, der indrettede bygningerne til kursus- og ferievirksomhed. Stedet blev nu kaldt Perlen. ''Strandgården'' I 1981 lejede KFUM's Sociale Arbejde sanatoriet og benyttede stedet til et beskyttet pensionat med navnet Strandgården. Senere blev stedet overtaget af Københavns kommune. ''Boligplaner'' Siden 2006 har skibsreder Hans Michael Jebsens ejendomsselskab ejet Strandgården, og der er vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for at omdanne stedet til boliger.