Kyhnsminde
Intro

Maleren Vilhelm Kyhn tilbragte alle sine somre i Ry de sidste 30 år af sit liv, og efter hans død rejste doktor Kristen Isager den mindesten, du står ved her.

Kyhn levede fra 1819 til 1903 og var en klar outsider og foregangsmand i dansk kunstliv. Han etablerede blandt andet "Huleakademiet", som blev en forløber for Kunstnernes Frie Studieskoler, og han stod også bag Tegneskolen for Kvinder, hvor han underviste blandt andre Anna Ancher. Hans motiver var det danske landskab, men ikke i traditionel forstand. Han var nationalromantiker, påvirket af Grundtvigs idéer, og han iagttog naturen året rundt. Han studerede det samme motiv i forskellige belysninger, malede tilfældige udsnit, og efterhånden gjorde han sig fri fra den akademiske beherskelse af landskabet og lod mennesker og deres boliger indordne sig som mindre dele af helheden. Fra 1873 tog Kyhn fast sommerophold i Ry, hvor en kreds af malere samlede sig omkring ham med Harald Foss og Pauline Thomsen i spidsen. I 1904 - året efter Vilhelm Kyhns død - gjorde Håndværker- og Borgerforeningen udsigtspunktet her ved Lynghoved tilgængeligt og seks år senere blev mindestenen rejst.