Kvong kirke


Kvong kirke. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Døbefont. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Altertavlen med Paul Høms maleri af Nadveren. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.


Paul Høms farvestrålende vægmaleri. Foto: Vagn Wonsbek. Museet for Varde By og Omegn.

Intro

I altertavlen ligger stadig resterne af et relikvieskrin, og markstensdigerne omkring kirkegården skyldes en kæmpe, som kastede den første sten helt fra Lyne. Den romanske landsbykirke med blytaget og de meget karakteristiske moderne udsmykninger spiller op til fantasien.

Bygningen

Koret og skibet er romanske, tårnet fra senmiddelalderen og våbenhuset fra 1851. I tårnet ses murankre fra 1927 og 1797. Fra 1797 ses desuden initialerne for den da nyligt afdøde ejer af kirken, Hans Smith (”HS”), og hans hustru Karen Sophie Fogh (”KSF”). De er sandsynligvis sat op efter bestilling fra enken, som ønskede et synligt minde om sin mand.

Kirkegården er omkranset af markstensdiger, som ifølge sagnet blev til ved at en kæmpe, som stod ved Lyne kirke, kastede en sten efter kirken. Stenen landede ved præstegården og blev lagt som den første sten i diget. Kirkens vartegn i dag er de stærkt hældende piller i indgangsportalen til kirkegården.

Paul Høms farvestrålende udsmykninger

I 1952-53 blev kirken udsmykket med fresker, glasmalerier, alterbilleder og en gobelin af den bornholmske kunstner Paul Høm, som også har lavet glasmalerierne i Ribe Domkirke. Det er i høj grad Høms farverige udsmykning, der giver kirken dens særegne udtryk. Udsmykningerne har alle nytestamentlige motiver.

Glasmalerierne forestiller ’Besøgelsen’, repræsenteret ved henholdsvis Maria (østvinduet) og ærkeenglen Gabriel (vestvinduet). Freskerne forestiller Påskemorgen, Julenat og Livets port ind til Guds rige og det evige liv. På altertavlen, der oprindeligt er fra omkring 1600, er blikfanget i dag Høms billede af Nadveren og det slagtede påskelam. Det ledsages af malerier af Julius Koch fra 1752, herunder Opstandelsen i toppen af tavlen.

Helgengrav

Foruden det moderne islæt har kirken en del inventar fra middelalderen, renæssancen og barokken. Det romanske alterbord indeholder en såkaldt helgengrav. Under en rødgrå dæksten i midten af alterbordspladen findes således resterne af en lille relikvieæske i bly på 5x3 cm. Relikvieæsken er dog tom.

Kilder

Kvong, Nørre Nebel, Lydum, Henne. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.

www.kvongkirke.dk