Kvindens Plads


Slotshotellet og Kvindens plads

Intro

Indviet i forbindelse med byjubilæumsarrangementet Woman Vision den 17. juni 1992. Skulpturen "Favntag" er lavet af keramikeren Tove Anderberg.

På grund af en forsinkelse fra teglværket, der skulle udføre det manuelle arbejde med skulpturen, måtte man i første omgang opstille en attrap i fiberbeton, men den 16. september kom originalen på plads. Ved den lejlighed fik Kvindens plads sit andet navneskilt. Det første skilt var blevet stjålet få dage efter indvielsen af pladsen, det blev genfundet seks år efter - i køkkenet på Limfjordskollegiet. Kvindens Plads blev officielt navngivet af Aalborg Byråd den 10. august 1992. Navngivningen er i første omgang begrænset til en prøvetid på 50 år.

Aalborg Byrådsforhandlinger 05.01.01G01 Skulptur i det fri Aalborg Stiftstiende 17.09.92, 17.06.98