Kvindeegen og mindesten på Lagonis Minde


Sten ved Kvindeegn på Lagonis Minde i Faaborg, til minde om kvindernes valgret den 5. juni 1915.


Mindesten 5. juni 1915 foto fra 5. juni 2015

Intro

I 1915 fik danske kvinder valgret til folketing og landsting. Dansk Kvindesamfunds Faaborg-afdeling plantede til minde om dette den 5. juni et egetræ, og satte samtidigt en mindesten på Lagonis Minde.

Mindestenen er af granit med indhugget indskrift:

"Dansk Kvindesamfund Faaborg Kreds plantede denne Eg til Minde om at danske Kvinder fik politisk Valgret 5. Juni 1915".

Mindestenen er blevt nyopmalet i anledning af 100- året for kvinders valgret 5. juni 2015.


Kvindernes nyvundne valgret blev fejret overalt i landet. Mange steder blev det markeret ved plantning af et egetræ på en central plads.

I Faaborg blev egetræet plantet af den daværende formand for Dansk Kvindesamfund, fru Kamma Amtoft, der var gift med byens kendte sagfører, Jens Kristian Amtoft.

Kamma var søster til byens førende fotograf, Marius Mikkelsen.