Kvie sø


Københavnerbørn bader i Kvie Sø


Kvie Sø med legeplads

Intro

Badesø på 30 ha. beliggende i et naturskønt område. Rundt om søen er der en Hjertesti.

''Naturområde beliggende 2 km nord for Ansager '' Søen, der har et areal på 30 ha, opstod efter seneste istid for cirka 12.000 år siden. Søen blev sammen med de omkringliggende områder fredet i 1947. Søen er en af de sjældne lobeliesøer, som er næringsfattige hedesøer. For at bevare status som næringsfattig, er der foretaget omlægning af dræn og afskæring af tilløb til søen fra dens tidligere afvandingsområder, som tilførte næringsrigt drænvand, hvilket forurenede søen. Den har en god vandkvalitet og sandbund og er i store dele meget lav, hvilket gør den velegnet for børn. Der er desuden en badebro. I 1992 blev søen forurenet af kalk, hvilket man rettede op på ved at tilføre grundvand i en periode indtil 1999. Herved begrænsede man konsekvenserne af forureningen. Omkring hele søen er der anlagt vandrestier af Hjerteforeningen, det vil sige såkaldte "hjertestier" – en på 2,5 km og en på 3,5 km. I området lige øst for søen ligger et sommerhusområde med omkring 170 sommerhuse. Sommerhusområdet har både ældre og nyere huse, idet det er blevet udvidet betydeligt i starten af det 21. århundrede. På strandområdet findes desuden en legeplads og Søpavaillionen som lige har haft 80 års jubilæum. I Søpavallionen er der nu indrettet restaurant "Pandekagehuset"

''Publiceret''

''Et yndet turistområde med fritidshuse'' I området lige øst for søen ligger et sommerhusområde med omkring 170 sommerhuse. Sommerhusområdet har både ældre og nyere huse, idet det er blevet udvidet betydeligt i starten af det 21. århundrede. På strandområdet findes desuden en legeplads og Søpavaillionen som lige har haft 80 års jubilæum. I Søpavallionen er der nu indrettet restaurant "Pandekagehuset"