Kvelstrup


Kvelstrup


Indgangspartiet på Kvelstrup er ikke placeret midt på hovedbygningens facade, hvilket er atypisk for klassicistiske herregårde, som normalt stræber efter et symmetrisk udtryk. Dørens placering skyldes formentligt de tidligere sidefløjes beliggenhed.

Intro

Gården Kvælstrup kendes fra 1441, og den nuværende hovedbygning er fra 1794. I gårdhaven lå imidlertid resterne af det gamle Kvelstrup Voldsted, som kaldtes "Slottet". Voldstedet er nu væk, men der er fundet rester af middelalderlige mursten på området.

''Historien om Kvelstrup'' Rester af voldgrave i haven på herregården Kvelstrup fortæller om stedets historie, som går helt tilbage til middelalderen. Den første ejer vi kender til var adelsmanden Henrik Sandberg i 1441, hvis slægt kom til at eje Kvelstrup frem 1692. En af Kvelstrup mere markante ejere af Sandberg-slægten var Ulrik Sandberg, som i sin ungdom tjente flere tyske fyrster for senere at træde i Christian 4.’s (1588-1648) tjeneste. Han var en dygtig feltherre og under Kalmarkrigen (1611-1613) besejrede han sammen med Knud Brahe en overlegen svensk styrke, hvilket resulterede i at han i 1616 blev tildelt ridderordenen Den Væbnede Arm. Efter slægten Sandbergs tid på Kvelstrup blev herregården overtaget af Kronen, som udlagde jorden til ryttergods. I 1694 blev gården givet i fæste (eller forpagtning) til Christian Gersdorff, hvis søn, Joachim Gersdorff, købte Kvelstrup af kronen i 1720. I 1839 blev Kvelstrup afhændet til Jens Risager Poulsen, som tjente gode penge på opdræt og handel af stude. Hvert efterår købte han ungdyr, som han henover vinteren fedede op med henblik på salg i løbet af foråret og sommeren. Kvelstrup drives i dag som et moderne landbrug af Svend Schauman og dennes søn. ''Markante ejere'' 1441: Henrik Sandberg 1636-1677: Anders Sandberg 1692-1720: Kronen 1794-1799: Ole Nicolai Hansen 1839-1873: Jens Risager Poulsen Læs mere om Kvelstrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/kvelstrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Kvelstrups elegante hovedbygning blev opført af Ole Nicolai Hansen i 1794. Visse elementer af bygningens klassicistiske arkitektur leder hen mod Just Møller som mulig bygmester. Hovedbygningen står i én etage på en høj kældersokkel, og bygningens røde tegltag er halvvalmet. Murene er kalket i en klar gul farve, og facaden smykkes med hvidkalkede triglyfkapitaler, gesimsbånd og sokkel. Bygningens hovedindgang indrammes af hvide refundfugninger og krones af en lille trekantsfronton. Tidligere var hovedbygningen forsynet med mindre sidefløje, men disse blev revet ned under en restaurering i midten af 1900-tallet. Før den nuværende hovedbygning stod en enkelt fløj i bindingsværk, som sammen med avlsbygningerne udgjorde et firfløjet anlæg. ''Omgivelser'' I Kvelstrups have findes spor efter et gammelt voldsted, som kan føres tilbage til middelalderen. Haven, som er af beskedne dimensioner, omkranses af træer, hvormed den får et lukket udtryk på trods af de åbne marker, som omgiver herregården. De trelængede avlsanlæg, som hører til Kvelstrup, blev opført i 1908 som erstatning for de gamle ladebygninger, der gik til ved en brand samme år. ''Bygninger og gods'' 1768: Hovedbygning i bindingsværk og avlsbygninger opført 1794: Nuværende hovedbygning opført 1908: Avlsbygninger nedbrændt og genopført 1938-1964: Hovedbygning restaureret og sidefløje nedrevet

''Fakta'' Adresse: Quelstrupvej 1, 8420 Knebel Kommune: Syddjurs Tidligere: Randers amt, Mols herred, Tved sogn Ejer: QuTho A/S Svend Schauman (2017) Funktion: Agerbrug (2017) Størrelse: Ager 150 ha, dkov 7 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen har høj bevaringsværdi (3) (2017)

''English'' The manor Kvelstrup is located on the southern tip of the peninsula Mols. From the Middle Ages to around 1700 it was owned by a noble family named Sandberg, but then passed to the crown. During the 18th century it was in the hands of the Gersdorff family, until in 1773 when it was sold off to bourgeois owners. Kvelstrups main building was erected in 1794 and is a modest, but elegant example of Neo-classicist architecture.''''