Kvæsthusbroen


Kvæsthusbroen . Kvæsthusbroen i København stod færdigt i 1850

Intro

Kvæsthusbroen i København har været et trafikalt knudepunkt i havnen fra den første ”dampskibsbro ved Kvæsthuset” stod færdig i 1850. Oprindeligt var det en pælebro, men allerede i 1878 blev den ombygget til en rigtig mole...

Kvæsthusbroen i København har været et trafikalt knudepunkt i havnen fra den første ”dampskibsbro ved Kvæsthuset” stod færdig i 1850. Oprindeligt var det en pælebro, men allerede i 1878 blev den ombygget til en rigtig mole. Broens navn stammer fra Kvæsthuset - flådens tidligere sygehus, hvor rederiet DFDS senere havde hovedkvarter. Kvæsthusbroen var den pulserende anløbsplads for rederiets talrige indenrigsruter, der dog forsvandt gradvist efter anden verdenskrig. Siden har både Oslobåden og Bornholmerbåden afgået herfra. I dag huser Kvæsthusbroen det nybyggede skuespilhus. ''Fra Larsens Plads mod det forjættede land'' ”Hvert ny ’Oceanflyver’, hvert nyt ’svømmende Hotel’ - eller hvad man nu vil kalde disse Atlanterhavsdampere – som løber af Stablen, bliver lidt hurtigere, lidt elegantere, lidt større, lidt bedre i alle henseender,” stod det i Illustreret Tidende i 1903. Modsat Kvæsthusbroen ligger Larsens Plads. Herfra afgik ”Oceanflyverene”, der fra 1879 sejlede over Oslo til New York. Fra 1870 til 1900 udvandrede omkring 170.000 danskere, de fleste til Amerika. Det var blandt andet den fattige husmandsklasse, der led under tidens landbrugskrise, som mærkede udlængslen mod det forjættede land. Her kunne enhver over 21 år, der havde søgt om statsborgerskab, få landbrugsjord ganske gratis - hvis man kunne spare omkring 60 kroner op til den 17 dage lange sejltur.