Kværs kirke


Kværs Kirke set fra nordøst. Foto Preben Vagn Knudsen


Det nuværende fritstående klokkehus vest for Kværs kirke er opført 1815. Foto Preben Vagn Knudsen


Mindesten over Kværs sogns faldne i 1. Verdenskrig. Foto Preben Vagn Knudsen.


Kværs Kirke. Foto Lokalhistorisk Arkiv Gråsten


Kværs Kirke indvendig. Foto Lokalhistorisk Arkiv Gråsten


Mindesten over Kværs sogns faldne i 1. Verdenskrig. I baggrunden ses . Foto Preben Vagn Knudsen.

Intro

Kirken ligger på en ret høj banke sydligt i byen og hævet over denne. Kirken er hvidkalket med rødt tegltag, og ligger omgivet af kirkegården.

Kværs kirke (bygget ca. 1150-1200) består af et romansk kor og skib, to tilbygninger fra nyere tid, et gravkapel og et våbenhus på nordsiden af henholdsvis kor og skib. Den romanske bygning er opført af rå og kløvet kampesten med hjørnekadre.

Den lille halvtagsbygning (nu fyrrum) på korets nordside er opført som åben begravelse for Ladegårds ejere. Heri stod 4 voksne og 2 børne kister fra 1700-tallet. De blev i 1924 nedgravet på kirkegården. Igennem bygningen har der været adgang til to herskabsstole i koret, en på gulvet og en i pulpiturhøjde.

Det fritstående klokkehus er opført i 1815 helt af fyr. Hovedformen med de indadhældende vægge, det åbne klokkekammer, det store, understøttende tagfremspring og det firsidede pyramidetag kronet af en vejrhane er en traditionspræget og måske en arv fra forgængeren. Selve konstruktionen, herunder den sideværts afstivning af de otte højstolper, er derimod noget anderledes end i de ældre, sønderjyske klokkehuse.

Kilde:
Trap Danmark X,3 Aabenraa, Sønderborg Amter, 1967
http://www.kværskirke.dk


Kirkegården ligger rundt om kirken, og skråner ned fra denne. Kirkegården er omkranset af gamle lindetræer og tjørnehække på kampestensdiger.

På kirkegården er der mindesten over 37 sogneboere der faldt i krigen 1914-18.

Nogle af kirkegårdens gravsten ældre end 10 år kan ses på:
http://www.graastenarkiv.dk/slaegtsforskning/kirkegarde.asp