Kvægtorvsbygningen


Fodfolk foran det gamle gymnastikhus.


Øvelser for fodfolk i gymnastikhuset.


Den militære administrationsbygning på Farimagsvej 8.

Intro

I 1913 blev der opført en militær administrationsbygning på Farimagsvej 8. Bygningen tilhørte militæret i godt 10 år, hvorefter den blev brugt til kvægtorvets administration frem til 1976.


Den militære administrationsbygning og depot på Farimagsvej blev opført i forbindelse med, at der kom fodfolksbataljoner til Næstved i 1913.

I den militære administrationsbygning boede også stabssergenten med sin familie. Fodfolket boede ude i byen på de private kaserner. Nogle gange måtte soldaterne bo hos folk privat, men den løsning blev kun brugt, når det var yderst nødvendigt.

I forbindelse med opførelsen af den militære administrationsbygning, blev der også opført en gymnastiksal til fodfolk. Gymnastiksalen kan imidlertid ikke ses i dag.Da militæret i stor stil rykkede ud af Næstved i 1923 overtog aktieselskabet Næstved Kvægtorv og offentlige Slagtehuse bygningerne på og omkring Farimagsvej 8.

Der blev bygget slagtehal, torvehal og stald til det nye kødmarked, der ikke kun forsynede byens borgere men også blev brugt til eksport.

Selvom det forlængst er slut med kvæg på torvet og slagtning på pladsen, så kendes området og bygningen stadig som Kvægtorvet og Kvægtorvsbygningen.