Kvægtorvet


Dansk Korforenings Landsangstævne i Odense 08-07-1922 i Kvægtorvets bygninger på Rugårdsvej. Ved denne lejlighed opførtes Fynsk Forår første gang.

Intro

”Fynsk Foraar”, op. 42, blev uropført den 8. juli 1922 under Georg Høebergs ledelse i forbindelse med et stort korstævne på Kvægtorvet i Odense.

Værket blev komponeret i løbet af sommeren 1921 og fik undertitlen ”Lyrisk Humoreske for soli, kor og orkester”. Det har tekst af Aage Berntsen (1885-1952), som er søn af den legendariske friskolemand og venstrepolitiker, Klaus Berntsen (1844-1927), og består ligesom Berntsens digt af otte afsnit, der hver for sig skildrer forskellige sider af fynsk folkeliv. Ved uropførelsen deltog angiveligt op mod 100 musikere og 900 sangere.

”Fynsk Foraar” kan ses som en slags musikalsk forspil til henholdsvis essayet ”Den fynske Sang” fra samlingen ”Levende Musik” (1925) og erindringsbogen ”Min fynske Barndom” (1927): det er alt sammen værker, hvori Carl Nielsen stadfæster sin nære tilknytning til sine fynske rødder, og hvori han samtidig når til en fornyet erkendelse af opvækstens betydning for sin senere, kunstneriske udvikling. Endvidere kan Fynsk Foraar betragtes som kulminationen på hans omfattende indsats for at forny den folkelige danske sangtradition. Især benyttes sangen ”Den milde Dag” i dag også uden for sin tiltænkte sammenhæng, idet den også indgår i repertoiret i Folkehøjskolens Melodibog.

Lyt til Den milde Dag

Denne indspilning er med Odense Symfoniorkester og Kim von Binzer (tenor) under ledelse af Tamás Vetö (2003).