Kunstværket Vestled


Intro

Vestled er et kunst projekt der udformer adgangen over klitterne og til stranden, så den er tilgængelig for alle uanset fysisk formåen. Projektet har en kunstnerisk dimension, der rækker ud over de rene funktionskrav.

Vestled er placeret i forreste klitrække umiddelbart syd for havnen i Hvide Sande på Holmsland Klit – den smalle landtange der skiller Ringkøbing fjord fra Vesterhavet. Hvide Sande, der er opstået omkring fjordens store sluseanlæg er i dag en aktiv fiskeriby for både hjemmehørende og fremmedfiskere. Kontrasten mellem det lave fjordlandskab og Vesterhavets vildskab er stedets dominerende fortælling. '' '' Projektet der er et samarbejde mellem arkitekter og en billedkunstner er udtryk for en læsning og genfortælling af ‘stedets ånd’ i et stykke klassisk dansk klitlandskab. Tættest på fjorden – ved parkeringspladsen mødes den besøgende af en teglstensbelagt flade, der former en stor, krum teglklit, som skaber forbindelse fra pladsen til stranden. Den bløde teglstensflade holdes på plads af en støbt betonkant. Den røde tegl har sit historiske afsæt i områdets gamle klitgårde, bygget i selvsamme røde tegltype og i de samme formater, som anvendes til Vestled-projektet. Ved foden af klitten ligger en lang rørformet bronzeskulptur af Marianne Hesselbjerg. Denne skulptur er billede på en sammenrullet horisont, 28 cm i diameter og 28 meter lang. Skulpturen fungerer samtidig som ‘bænk’ og mødested for både lokale fiskere og strandens gæster. Den krumme flade fortsættes i en teglbelagt linje med en krummende flade, der griber det altid bevægelige sand. Teglen er også her indspændt i en ramme og en bund af insitu støbt beton, for at beskytte mod vind og hav. Overgangen mellem projektets dele er formet i insitu støbt beton i sandstrandens farver for at skabe så lidt opmærksomhed som muligt. Vestled har siden sin etablering udviklet sig til et populært udflugtsmål og opholdssted. Et sted, der definerer sit eget rum og samtidig giver mening til hele kyststrækningen syd for Hvide Sande.

''Bygherre/ordregiver:'' Statens Kunstfond og Holmsland Kommune ''Ophavsret:'' Arkitekt Carsten Juel-Christiansen, Billedkunstner Marianne Hesselbjerg og Landskabsarkitekt Torben Schønherr ''Ingeniør:'' '''Vestled 1:''' Hasserisgaard Ingeniørkontor og Havnecon Consulting Aps '''Vestled 2''': Ingeniørgruppen Varde AS / Hans-Jørn ­Lauritzen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS ''Status:'' '''Vestled 1:''' Realiseret 2003-2006 / '''Vestled 2:''' Realiseret 2013 ''Areal:''''''''''' Vestled 1:''' Det belagte areal udgør 1.350 m2 / '''Vestled 2:'''Det belagte areal udgør 750 m2 ''Anlægssum:'' '''Vestled 1:''' 2 mio. DKK / '''Vestled 2''': 2.3 mio. DKK