Kunstmuseet i Ribe


Kunstmuseet før renoveringen i 2010


Kunstmuseet næsten færdigrenoveret.


Kunstmuseet næsten færdigrenoveret.

Intro

Villaen er er et eksempel på historicisme. Den er bygget som bolig for fabrikant Balthazar Giørtz og hans familie. Elisabeth Giørtz, som blev gift med Jacob A. Riis, er opvokset i huset. Huset har været Kunstmuseum siden 1891.

Villaen
Den bygning, som Ribe Kunstmuseum har til huse i i dag, er bygget som privatvilla til bomuldsfabrikant Balthazar Giørtz i 1864. Den er et fint eksempel på historicisme, og bygget i nyrenæssance- eller rosenborgstil.

Bygningen er tegnet af kgl. Bygningsinspektør L.A.Winstrup. Den omfatter en høj hovedfløj og en lidt lavere sidebygning. Begge er opført over en høj kælder og har svungne gavlkamme samt skifertag. Facaden mod skt. Nikolajgade er asymmetrisk, men rummer et symmetrisk midterparti med to gavlkviste, der flankeres henholdsvis af sidebygningen og et markeret sideparti. Havesiden har derimod et trefags midterparti, der krones af en trefags gavlkvist. Oprindeligt var der en stor støbejernsveranda på husets haveside. Murværket er inspireret af renæssancen og udført med lyse bånd og hjørnekvadre, ligesom hovedfløjens oprindelige vinduer havde murede spejle under de rundbuede stik. I haven, tæt ved åbredden, ligger et ottekantet lysthus.

Ved byggeriet af villaen i 1863-64 blev en håndfuld oldsager, nogle af dem fra vikingetiden, afleveret til Den antikvariske Samling i Ribe. Oldsagerne var fremkommet ved jordarbejderne i forbindelse med byggeriet, og er de første arkæologiske fund fra Ribes vikingetid, som er indkommet til museet.

Elisabeth Giørtz var adoptivdatter af Giørtzfamilien, og boede i det store hus. Hun blev genstand for Jacob A. Riis overvældende kærlighed. Riis boede på den anden side af åen, i Sortebrødregade, og kunne herfra se over på det hus, hvor hans elskede boede. Efter at han længe havde bejlet til hende, opgav han og emigrerede til Amerika, hvor han som bekendt blev en berømt fotograf. Efter nogle års forløb lykkedes det ham endelig at få overtalt Elisabeth til at gifte sig med ham.

Balthazar Giørtz opførte i 1866 et stort bomuldsspinderi længere nede ad gaden, men han gik fallit efter en ødelæggende eksplosion i fabrikken i 1880.

Efter Giørtzfamilien var flyttet ud, havde Den antikvariske Samling en tid til huse i bygningen. Kunstmuseet åbnede dørene i 1891.

Litteratur
Steffen M. Søndergaard: Eksempler på Ribe-huse fra 1850érne frem til omkring 1930. I: By, marsk og geest 14. 2002, s. 27-28.