Kunst og Kirke


Intro

I og omkring Videbæk kirke er flere kunstværker bl.a.: Skulptur foran kirkehuset - "Treenighed" af Ib S. Østergaard, 1996 Altertavlen - "Mørke/lys" af Erland Knudssøn Madsen, 2010 Glaskunst i kapellet - "Håbets Bro" af Mette Enøe, 2017 Kirken er åben indenfor normal arbejdstid

''Kunst med siddepladser'' Skulpturen er udført af kunstneren Ib S. Østergaard, Truust ved Kongensbro i 1996. Den har fået navnet ”Treenighed” og er opstillet ved Videbæk kirkehus maj 2018. Skulpturen er udført i cortenstål. Man kan derfor sidde på den, selv om den ser rusten ud. Ib S. Østergaard har udformet en grundfigur, der er så utrolig smuk og perfekt, at tre af disse kan flettes sammen i en enhed. En fjerde indgår i skulpturen på en så genial måde, at den danner en lille bænk, vi kan sidde på og dermed være med i fællesskabet. På denne måde signalerer kunstværket fællesskab og sammenhold. Grundfiguren er samtidig et symbol, der tilbage i tiden har været brugt som et symbol for Treenigheden – enheden af Fader, Søn og Helligånd, sådan som vi har det i kirkens trosbekendelse. Symbolet er således brugt i et smukt mosaikvindue i kirken Sainte Marie Madeleine i Pérouges, nordøst for Lyon i Frankrig. Oprindelig har kunstværket fået navnet: ”High five”. Ved placeringen ved Videbæk kirkehus har kunstneren givet menighedsrådet lov til at vælge et nyt navn til skulpturen. Valget faldt naturligt på ”TREENIGHED”.

Videbæk kirkes altertavle er udført af billedhugger Erland Knudssøn Madsen og opsat i forbindelse med kirkens udvidelse i 2010 Med sin opbygning og farver indgår den smukt i kirkerummet og tiltrækker opmærksomhed straks man kommer ind i kirken. Den virker dermed samlende for det lange kirkeskib. Altertavlen er opdelt i 20 felter, hvoraf de største måler 1x1 meter. I altertavlen indgår en lodret og en vandret række smallere felter, der udgør et meget stort kors. Altertavlen er fremstillet af ætset kobber (den mørke side) og ætset messing (den lyse side). I altertavlen indgår forskellige temaer. Kunstneren har ved udarbejdelsen af skitsen til altertavlen givet følgende beskrivelse: '''Inddelingen i felter er afgørende, da det dels markerer korsets centrale betydning og dels deler det store billede op i 20 enheder, som hver især skal være et billede, der kan klare sig selv, og som samlet bliver endnu stærkere. Der er en bevægelse fra venstre mod højre. Fra mørke til lyset gennem korset. Venstre side ind til korsets kant ligger hen i mørke. ''' '''Højre side er fyldt med lys! I den mørke side antydes det, at stenen er væltet fra graven. I den lyse side antydes en figur. Læser man salmen ”Påskeblomst! Hvad vil du her?” og forstiller sig alle udsagnene anbragt i ét billede, så har man udgangspunktet for indholdet i denne altertavle: Tvivl – fra mørke til lys – vårens gennembrud. I den kristne terminologi: Kristi Opstandelse! ''' Altertavlen er udført i ætset kobber og messing i samarbejde med snedkermester Christian Østergaard, Thy, Maskinfabrikken Hillerslev, Thy, Statens Værksteder for Kunst, København og Broncestøberiet Leif Jensen, Bagsværd.

Udsmykningen i kapellet er udført af glaskunstner Mette Enøe, Haslev og bærer titlen "Håbets Bro". Det er udført i Glaspatch teknik. Billedet indeholder en lang række symboler, og rummer både sorg og håb. Nederst i billedet udtrykkes sorgen med den sorte kiste. Tre røde hjerter udtrykker vores kærlighed til den, vi har mistet. Ved siden af ses en mur, der delvis er blevet til ruin. Så meget bliver knust, når vi mister. Men der er også hele sten tilbage i muren. Længere oppe i billedet falder tårerne ned forbi korset. Korset udtrykker det helt centrale i den kristne tro. Her tog Kristus vores synd og smerte på sig for at give os liv. Derfor vokser der også blade og frugter ud fra korset og frodige vinblade og druer bringer håb om nyt liv. I højre side ser vi en smuk bro, der leder tanken hen på Grundtvigs stærke ord om vores kristne tro ”. Du slår over dybet en gyngende bro”. Broen fører over til livets træ. Ovenover livets træ svæver fredsduen, der med et blad i næbet bringer bud om en ny verden, ligesom druen braget bud til Noa om nyt liv efter syndfloden. Og øverst skinner solen.