Kulturtage Af Per ArnoldiIntroKulturtage i Skjern og Tarm, oplysninger til borgerne:Skjern Udviklingsforum har undersøgt baggrunden for de 2 Kulturtage designet af Kunstneren Per Arnoldi, som skal opstilles i Tarm og Skjern for at knytte byerne tættere sammen.Ideen kommer fra et udvalg under Skjern Tarm Erhvervsråd kaldet Tvillingeudvalget der har det formål at afsøge og gennemføre tiltag, der kan fremme samhørigheden, og synligheden af centerbyen Skjern-Tarm.Per Arnoldis ide er at lave 2 overdækninger på lette søjler med farvestrålende tag af foldede plader, og med sider der kan påmonteres plexiglas plader for at skabe læ, det er kunstnerens tanke at tagene skal opstilles foran udskænknings steder i de 2 byer, foran Becks Hotel i Tarm og foran Pakhuset i Skjern.Tvillingeudvalget har arbejdet tæt sammen med Ringkøbing Skjern Kommune om projektet, og på et møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 28. oktober 2014 er det besluttet at bevilge 1.65 mill. ekskl. moms, fra puljen Skjern-Tarm en by til kultur fremstødet.Handelsstandsforeningerne i Tarm og Skjern har godkendt udformning og placering, dog har Skjern Handelsstandsforening forlangt at Kulturtaget bliver placeret for enden af Pakhuset hvor der i dag er Skak, og Petanquebane bane, og ikke foran Pakhuset som der er søgt om ved Kommunen, og vist i Skjern Dagblad.