Kulturmiljø: Skovnæs og Bangs Have ved Maribo


Bangs Have med udsigt til Maribo Domkirke


Pavillonen Bangs Have


Maribo Roklub ved Bangs Have


Udsigten mod Maribo fra Søndersø


Udflugtspavillon fra 1853


Udsigten over Søndersø


Parcelhuskvarteret Skovbrynet


Gl. Skovnæs' lade


Mølle ved Frilandsmuseet


Hylddalen


Friluftsscenen i Hylddalen

Intro

Kulturmiljøet udgøres af tidligere bynære landbrugsarealer og dyrskueplads omdannet til lystskov med friluftscene, restaurant, campingplads og frilandsmuseum. Parcelhuskvarteret langs "Skovbrynet" er anlagt på den gamle dyrskueplads i Maribos udkant.

Den tidligere kongelige lystskov Bangs Have overgik i 1847 til privat eje, og der blev indført i skødet "At byens indbyggere til evig tid skulle have fri og uhindret adgang til at spadsere i skoven." H. H. Meincke opkøbte fra 1866 og fremefter jord og skove vest og nord for Maribo. Det blev til gården Skovnæs, hvor driften i 1860'erne blev omlagt til kombineret planteavl og kvægbrug. Byens udflugtspavillon fra 1853, som Meincke havde købtsammen med lysskoven Bangs Have, blev ombygget til herregårdsmejeri. Omlægningen af driften af Skovnæs er et eksempel på den omlægning der fandt sted på de større Lolland-Falsterske gårde ca. 20 år før omlægningen i det øvrige land. Skovnæs dyrkede sukkerroe rfra midten af 1870'erne først til Højbygård sukkerfabrik i Holeby og fra 1880erne tillige til Nakskov sukkerfabrik. Den nuværende restaurant Bangs Have blev indviet som lystskovspavillon i 1913. I december 1923 aftaler amtsforvalter og formand for museet Axel Holck og ingeniør og bestyrer for Maribo Sukkerfabrik, Victor Kolbye, at der skulle etableres et frilandsmuseum forLolland-Falster på sukkerfabrikkens areal ved Maribo søerne. Frilandsmuseet blev indviet i1927. Hylddalen i Bangs Have er en friluftscene med mange årlige arrangementer med teater og musikarragementer. Bangs Have har et godt stisystem, der fortsætter til Kidnakken. Foruden restauranten Bangs Have og friluftsscenen indeholder lystskoven i dag også en campingplads. Kilde: Arkitektskolen Aarhus og Museum Lolland-Falster

''Publiceret''