Kulturmiljø: Halsted Kloster og landsby


Halsted Klosters ældste del


Landevejen gennem Halsted


Den gamle kro


Vue mod Halsted


Marker ved Halsted


Vej gennem Halsted


Allé ved Halsted


Huse i Halsted


Halstedhus Efterskole


Vestlollands Golfklub


Vestlollands Golfklub

Intro

Kulturmiljøet indgår i et værdifuldt herregårdslandskab i sammenhæng med bygningernes arkitektur, veje, dyrehave, golfbane, allé- og vejbeplantning. Tilsammen danner området et særlig oplevelsesrigt område med mange rekreative interesser.

Halsted Baroniet Juellinge, som omfattede herregårdene Halsted Kloster, Haugård og Ørbygård, overgik til fri ejendom i 1921 og året efter fik hovedsædet sit oprindelige navn Halsted Kloster igen. Ved afløsningen blev afgivet jord til en række husmandsudstykninger. Halsted Klosters hovedbygning udgør den vestlige fløj i et trefløjet anlæg bestående af kirken mod nord – eneste bevarede levn fra klosterperioden – en fritliggende fløj fra 1500-tallet mod syd og den nuværende hovedbygning opført 1847-49 mod vest. Ud til landevejen, der løber tæt forbi kirken på nordsiden, ligger en perlerække af funktionærboliger, primært fra 1800- tallet, tilknyttet herregården, der med deres karakteristiske farvesætning udgør et markant indslag i landskabet. Nord for landevejen ligger selve landsbyen Halsted, der har bevaret grundstrukturerne i bebyggelsen med et lille antal tilbageværende gårde efter udskiftningen. Landsbyen er siden vokset, og der er kommet skole og alderdomshjem til. I nyere tid er der kommet golfklub og landingsbane til i området, udlagt på dele af hovedgårdsjorderne. Arealerne omkring Halsted Å var tidligere præget af eng- og søarealer, men hovedparten er nu drænet og opdyrket. Det sammenhængende tunneldalsområde med Halsted Ådal danner et kuperet landskabskompleks af dale og bakker. Den vestlige del af karakterområdet er sparsomt bebygget og består af en langstrakt ådal med flad bund og opdyrkede eller skovbevoksede dalsider, hvorfra der er vidtstrakte udsyn over dette middel- til storskalalandskab. '''Kilde: Arkitektskolen Aarhus og Museum Lolland-Falster'''

''Publiceret''