Kulturmiljø: Frederiksdal herrregårdslandskab


Frederiksdal


Frederiksdal


Frederiksdal


Kulturlandskab ved Frederiksdal


Kulturlandskab ved Frederiksdal


Frederiksdal


Kulturlandskab ved Frederiksdal


Kulturlandskab ved Frederiksdal


Stensgård

Intro

Herregården Frederiksdal udgør i sammenhæng med Stensgård et oplevelsesrigt herregårdslandskab på det nordvestlige Lolland.

Den markante hovedbygning på Frederiksdal er opført i 1750’erne efter tegninger af den holstenske arkitekt G.D. Tschierscke. Den symmetriske hovedbygning med udspring mod nord og syd er opført i overgangen fra barok til rokoko og var fra starten tænkt placeret frit i landskabet uden umiddelbar forbindelse til herregårdens produktionsanlæg. I tilknytning til hovedbygningen blev et større haveanlæg mod nord anlagt ligesom den snorlige ankomstvej mod syd samtidig kom til, alt underordnet anlæggets hovedakse. Den oprindeligt symmetriske hovedbygning blev i 1914 udvidet med en tilbygning mod vest, der i dag slører husets oprindelige arkitektur. Avlsanlægget vest for hovedbygningen er af nyere dato. Anlægget består af en række bygninger placeret uden sammenhæng med hinanden eller hovedbygningen. Mod nordøst blev Nøjsomhed anlagt i 1780 som en avlsgård til Frederiksdal. I begyndelsen af 1800-tallet blev Frederiksdal kraftigt reduceret da ikke blot fæstegodset blev frasolgt, men også kirken i Købelev blev skilt fra gården. Samtidig hermed blev hovedgårdsjorden opdelt og den sydlige del udskilt til en selvstændig gård, Stensgård, der blev rejst i 1803, delvist af materiale hentet fra Frederiksdals avlsbygninger. Infrastruktur, bebyggelse og arkitektur er velbevaret. Herregårdens hovedbygning, parkanlæg, solitære træer, jagtremiser, allébeplantning og sammenhængende hovedgårdsjorder samt resten af bygnings- og landskabskomplekset danner et velbevaret herregårdslandskab. Herregårdens frugtplantager anvendes til produktion af kirsebærvin. Fra kystsikringsdiget er der udsigt over Langelandsbæltet. Frederiksdal herregård udgør i sammenhæng med Stensgård et oplevelsesrigt herregårdslandskab. ''' ''' '''Kilde: Arkitektskolen Aarhus og Museum Lolland-Falster'''

''Publiceret''