Kultunariet - i det tidligere Haslev Seminarium


Haslev Seminarium


Haslev Seminarium


Haslev Seminarium


Haslev Seminarium

Intro

Kultunariet er navnet på festsalen, som tidligere var en del af Haslev Seminarium. Seminariet er nedlagt og bygningerne anvendes af Faxe Kommunes administration.

Haslev Seminarium blev i 1905 oprettet af Indre Mission. Første år blev der optaget 43 elever fordelt på præparentklasse og 1. seminarieklasse. I 1958 byggedes en ny fløj med festsal. I 1967 opførtes en ny undervisningsfløj og en boldhal. Et kollegium kommer til i 1968. Seminariet lægges i 2008 ind under CVU-center for videregående uddannelser. Lærerstuderende og pædagogstuderende går sammen på det, der nu kaldes University College Sjælland. Institutionen lukkes i 2009, da aktiviteterne flyttes til Roskilde og Vordingborg og seminariets bygninger blev sat til salg. Faxe Kommune har købt nogle af bygningerne, blandt andet festsalen som i 2015 har fået navnet: Kultunariet.

"Det var en sommerdag i 1928. Ferien var forbi, og den smukke lille sjællandske by, Haslev, lå der midt i sin indfatning af mark og skov, som en Tornerose, der var ved at vågne af sin søvn.

De mange unge, der strømmede ud over byen, hver gang et tog ankom, var friske og brunede af det herlige friluftsliv i den dejlige, lange sommerferie.
De gav byen et livligt præg af glad ungdom. Og i samme grad som deres antal voksede, foryngedes byen. – Det hændte nu og da, at en af de indfødte med et lyst smil vendte sig i vinduet, når han eller hun hørte de glade stemmer på gader og veje, og udbrød: "Så, nu er freden forbi; nu har vi seminaristerne igen; der har dog ellers været velsignet fredeligt så længe, de var borte!" Men man mærkede dog godt, at der bag det tilsyneladende uvillige udbrud lå en god portion tilfredshed gemt.

Sandt er det da også, at den skolesøgende ungdom giver byen et eget præg; og ikke alene det: men den bringer så meget andet godt med sig til byen, så det er ikke underligt, at byens borgere ser hen til feriens afslutning med en smule glad forventning."

Sådan indleder Svend Aage Hansen et lille skrift, han har kaldt ”Blade af en seminarists hændelser, spredte dagbogsoptegnelser fra Haslev Seminarium”.
I skriftet kan du læse om hverdag, fest og eksamenskuller blandt andet – det er et tidsbillede på livet i og omkring Haslev Seminarium som uddannelsesinstitution i slutningen af 1920’erne.